За ИМЛТ АД

Информация

Информация

За нас

ИМЛТ - София има близо 60 годишна история. Същият е приемник на секция "Металолеене", създадена в рамките на тогавашния Централен институт по машиностроене като самостоятелно звено.Като самостоятелна единица Институтът се обособява през 1971 г. В рамките на действащото в този период ДСО Металолеене, сътрудниците на института осъществяват научно-техническо обслужване и внедрителска дейност в леярните в страната. След 1997 г. институтът е приватизиран. Понастоящем същият е акционерно дружество, като основната му дейност се свежда до:

- разработване и производство на спомагателни леярски материали;
- разработване и внедряване на технологии за получаване на различни леярски сплави и изделия от тях;
- производство на малки серии сложни по конфигурация и състав отливки от черни сплави;
- технически консултации
- информационна дейност;
- учебна дейност - подготовка на специалисти за леярското производство;
- търговска дейност - доставка на дефицитни за металолеенето суровини и съоръжения

Институтът разполага с модерно оборудване за формоване на химически-втвърдяващи се смеси ( фуран) - смесител с непрекъснато действие, както и механична регенерация, индукционна пещ с вместимост 200кг течен метал. Предприятието притежава лаборатория  за анализ на химически състав, изпитване на твърдост и якост на опън. 

За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас
За нас