Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Устройства за уплътняване огнеупорната маса индукционната пещ

Фирма ТЕЛЕМАТ представлява компания  IDEAL, производител на устройства за уплътняване огнеупорната маса по стените и дъното на индукционната пещ.

  • Принцип на работа – пневматичен цилидър, нанасящ удари върху металния шаблон и предизвикващ вибрации, уплътняващи огнеупорната маса по стените и дъното  в индукционната пещ.
  • Конструкции за уплътняване на  стените – с два, три  и пет цилиндъра, в зависимост от големината на пещта
  • Конструкции за уплътняване на дъното – един цилиндър