Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Уреди за измерване параметри на течния метал и определяне „С”, „Si” и „СЕ“

ТЕЛЕМАТ е официален партньор на компания AJAY SYSCON PRIVATE UNLIMITED LTD, производител на:

1.Преносими прибори за измерване температурата в течния метал със следните характеристики:

  • Диапазон на измерване от 650 до 1750 °С
  • Възможност за запаметяване на 1000 резултата с посочен ден и час на измерването
  • Трансфер на данни от прибора към компютър
  •  Трансфер на данни от прибора чрез wireless връзка до екран, на който да се вижда резултатът


2.Прибори за определяне на съдържание на „CE”, „ C”  и „Si” :

  • Използват се при химически анализ на чугуни
  • Интервал между изливане на метала в пробната чашка и резултата- 5мин
  • Резултатът  се отчита по време на кристализация на течния метал в пробата и не се налага предварителната й обработка
  • Възможност за директно разпечатване на данни на хартиен носител
  • Запаметяване на резултатите с фиксиране на дата и час на измерването
  • Приборът е комбиниран с приставка за измерване температурата на течиня метал