Новини

Основни дейности

Основни дейности

Спад на цените на високовъглеродния фероманган и поскъпване на ферованадий и ферохром през 7-ма к.с.

Спад на цените на високовъглеродния фероманган и поскъпване на ферованадий и ферохром през 7-ма к.с.

Спад на цените на високовъглеродния фероманган и поскъпване на ферованадий и ферохром през 7-ма к.с.

С по-малко от 1% паднаха цените на феромолибдена, тъй като продавачите намалят офертите си, заради слабото търсене. Спот пазарът е в застой от началото на февруари.

Ферониобият задържа цените си стабилни. Някои участници на пазара коментират, че поскъпването на ферованадия може да окаже натиск върху пазара на ферониобия. Към изминалата седмица интересът беше слаб.

С около 1.5% поскъпнаха западният клас феротитан, както и руският. Потребителите изказват притеснения за доставките си на материал от дългосрочни договори от Русия и Украйна и продължават да следят от близо събитията. Няколко производители не пожелаха да предложат материал на търг в Азия, загрижени, защото смятат, че настоящите ценови равнища не са изпълними и ще се борят да намерят достатъчно скрап.

Фероволфрамът задържа цените си непроменени през 7-ма к.с. при слаба търговска активност. Ограничените наличности на скрапов материал и високите цени на волфрамов концентрат бяха причина за по-високи оферти от Русия. Те обаче не бяха приети, заради оскъдното търсене от крайни потребители. Някои търговци в Европа са притеснени, че напрежението между Русия и Украйна може да забави бъдещи доставки на материал. Въпреки затишето на европейския пазар, цените в Китай продължават да растат под натиска на високите цени на волфрамов концентрат, а някои участници на пазара очакват поскъпване и в Европа.

С почти 2% са се покачили цените на ферованадия, под влияние на ограничени количества и логистични проблеми. Лимитираните наличности са прична за поскъпването на материала и в САЩ, и Азиатско-Тихоокеанския регион. Цените в Китай са скочили с 8.6% от началото на февруари, а в САЩ – с 11%.

С над 3% е поскъпнал високовъглеродният ферохром през изминалата седмица, въпреки оскъдното търсене на спот база. Нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром минимум 65% също е отчел покачване на цената с почти 3%, тъй като производители предлагат материал на по-високи цени, заради разходите за енергия.

Бе отчетен спад на цените на високовъглеродния фероманган с над 5%, докато средновъглеродната сплав задържа цените си непроменени. Много от участниците на пазара очакват центие на високовъглеродния фероманган да продължат да падат, заради повишените наличности в Европа и слабото търсене от клиенти.

Незначителен спад в цените на силикомангана през 7-ма к.с., а очакванията са за допълнително поевтиняване, въпреки продължаващите опасения покрай Руско-Украинската криза.

Феросилицият задържа цените си непроменени. Ограничените наличности в Европа бяха компенсирани от слаб интерес. Участниците на пазара следят за индикации за нови движения на ценовите равнища.

Незначителен спад на цените на мангановите люспи, заради слабо търсене от страна на крайните потребители.

» всички новини