Новини

Основни дейности

Основни дейности

Скок на цените на ферованадия, а високовъглеродният ферохром отбеляза понижение на цената през 6-та к.с.

Скок на цените на ферованадия, а високовъглеродният ферохром отбеляза понижение на цената през 6-та к.с.

Скок на цените на ферованадия, а високовъглеродният ферохром отбеляза понижение на цената през 6-та к.с.

С над 2% паднаха цените на феромолибдена. Търсенето е слабо, но участници на пазара отбелязаха, че наличностите на стандартен клас материал остават ограничени, а може да намалеят допълнително, заради очаквания засилен интерес от крайни потребители през 7-ма к.с. Въпреки слабата търговска активност в Европа, местните цени в Китай за материал с 60% съдържани на молибден се покачиха до най-високите си нива от 12 години.

С по-малко от 1% поскъпна ферониобият. Цените му бяха стабилни няколко последователни седмици, но засиленото търсене от страна на купувачи бе причина да се отчетат по-високи ценови равнища.

Западният клас феротитан отбеляза понижаване на цените с над 1%, а руският клас – с почти 4%. Руските продавачи се опитват да генерират продажби, а причината за поевтиняването на западния клас е в оскъдното търсене от потребителите. „Заради скрапа и електроенергията западните производители са в затруднение,а руските производители имат предимство“, коментира търговец.

Фероволфрамът задържа цените си стабилни през 6-та к.с. Въпреки затишието на европейския пазар, китайските експортни цени се повишиха, заради поскъпването на волфрамовия концентрат. Това е предпоставка за бъдещо покачване на цените и в Европа.

Скок в цените на ферованадия с почти 10% през изминалата седмица, заради ограничени наличности и силно търсене. Цените се покачиах и в Китай, и САЩ при лимитирани наличности, високи цени на ванадиева суровина и интерес от страна на потребители.

С почти 6% паднаха цените на високовъглеродния ферохром при слабо търсене от стоманопроизводители. Очакванията на участниците на пазара са за допълнително поевтиняване на материала.

Нисковъглеродният ферохром и високовъглеродният фероманган останаха с непроменени цени през изминалата седмица. Повечето производители предпочитат да не предлагат материал на спот база, заради скъпата енергия.

Средновъглеродният фероманган отбеляза понижение на цената с над 1%, поради оскъдното търсене. Все пак търговци коментират, че очакват интересът на потребителите да се засили през следващите седмици.

С около 3% се понижиха цените на силикомангана, заради достатъчни складови наличности. Въпреки това, някои от участниците на пазара споделят очакванията си, че цените може отново да се повишат в средносрочен план.

С над 2% поевтиня феросилицият през 6-та к.с. Някои производители оферират на значително по-високи цени спрямо останалите, но купувачите не приемат предложенията им. Разходите за енергия притискат производителите и те предпочитат да не сключват спот сделки, а да изпълняват дългосрочните си договори. Въпреки понижените цени на феросилиция през последните месеци, участниците на пазара коментират предположения за повишаването им в недалечно бъдеще.

II клас антимон и антимон триоксид задържаха цените си непроменени и през изминалата цедмица.

Цените на мангановите люспи се понижиха с над 1%, заради слабия интерес в Европа. Повечето участници на пазара чакат китайската активност да се засили, като предупреждават, че цените на FOB Китай трябва да се смекчат, след като спиранията на производството бъдат отменени, но „всичко е възможно“ след турбуленцията от последните шест месеца.

» всички новини