Материали за леярската форма

Противопригарни покрития

Противопригарни покрития

1. Покрития на спиртна основа

Производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

 • Графитна боя
 • Циркониева боя
 • Корундова боя
 • Магнезитна боя

2. Покрития на водна основа

 • Графитна боя
 • Циркониева боя
 • Корундова боя
 • Магнезитна

3. Покрития със специални функции

Производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

 • Импрегнатори за леярски форми и сърца
 • Огнеупорни покрития за центробежнолеене
 • Огнеупорни покрития за леене в метални форми
 • Огнеупорни покритияза отливки със специални изисквания- хидравлични разпределители, пирачни дискове и  др.