Новини

Основни дейности

Основни дейности

Обзор на цените за месец март 2022

Обзор на цените за месец март 2022

С почти 7% се е повишила цената на феромолибдена за месец март. Отчетени са три сериозни поскъпвания през първата половина на месеца. След това не е отбелязана драстична промяна, а в края на месеца се наблюдава тенденция за лек спад на цените.
Драстичните поскъпвания бяха породени от стремежа  на купувачите да осигурят наличен материал, предвид задълбочаващия се конфликт между Украйна и Русия. Пазарът се оказва спокоен, което позволи в края на месеца цените да бележат постепенно понижение.

Цените на ферониобия за месец март бяха стабилни и непроменени през почти целия период. В края на месеца бе отчетено повишение с почти 2.5%, тъй като продавачите оферират на по-високи цени, заради ограничените доставки. Интересът към материала се засили, заради високите цени на ферованадия, което принуди потребителите да търсят алтернативи.

Поскъпване на западния клас феротитан с 60% бе отбелязано през март. Много големи стоманолеярни отказват да купуват материали с руски произход, което засили търсенето на западния клас.

На месечна база поскъпването на руският клас феротитан е с над 2%. През първата половина на март бе отчетен сериозен скок, а цените почти достиганаха тези на западния клас материал. В началото на втората половина се регистрира спад, причината, за който бе отказа на потребители да купуват руски феротитан.

Украински производители се опитват да преместят продукцията си в зони с нисък риск от военни действия, но има нарастващи опасения относно произхода на материалите след конфликта Русия-Украйна.

С почти 5% е поскъпнал фероволфрамът през изминалия месец. Руската инвазия влияе пряко на доставките на материал, като те са силно ограничени. Въпреки че няма санкции, които да засягат вноса, много купувачи отказват да приемат материал с руски произход. В края на месеца покупателният интерес беше слаб, което позволи и леко понижаване на цените. 

На месечна база цените на ферованадия са отбелязали понижение с почти 3%. През първите десет дни на март се регистрираха няколко големи скока, които повишиха цената с над 37%, заради икономическите санкции, които бяха наложени на Русия. През втората половина на месеца цените започнаха бавно да слизат надолу, като се очаква тази тенденция да се задържи.

През целия изминал месец цените на високовъглеродния  ферохром са били стабилни. В последната седмица обаче са скочили с почти 35% на месечна база. Нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром 60-64.99% пък е отчел скок в началото на март също с около 35%. Нисковъглероден ферохром със съдържание на хром мин.65% е поскъпнал с над 50% за месец, като покачването на цените е било постепенно. Участниците на пазара не предвиждат спад.

За март високовъглеродният фероманган е поскъпнал с над 25%. В първата половина на месеца. През последната седмица цените са отчели и лек спад, но участниците на пазара не са сигурни колко трайна е тази тенденция.

След продължителен период на стабилни цени на средновъглеродния фероманган, в края на март бе отчетено поевтиняване с почти 3%. През целят месец март се наблюдаваше повишаване на цените на силикомангана. Най-драстичния скок бе в началото на месеца, но последваха още покачвания на цените. На месечна база поскъпването е с почти 42%.

С почти 50% на месечна база поевтиняха мангановите люспи. Спада на цените беше постепенен.

Поскъпване е отчетено и при феросилиция – на месечна база цените са се повишили с над 38%. През първата половина на месеца цените са скочили драстично, заради забавените доставки от Казахстан, тъй като традиционния маршрут преминава през Русия. Купувачите търсят алтернативи за доставки. В края на март бе регистриран лек спад на цените.

С почти 9% поскъпна и антимонът през март. Причината за покачването са логистични проблеми при доставките в Европа. В края на месеца, поради слаб покупателен интерес, бе отчетено слабо понижаване на цените.

» всички новини