Новини

Основни дейности

Основни дейности

На 10.07.2023г. ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ АД сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3474-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

На 10.07.2023г. ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ АД сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3474-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

 

На 10.07.2023г. ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ АД
сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3474-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.

 

Кратко описание и цели на проекта

 

Настоящият проект има основна цел да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Чрез инвестицията по проекта ще се допринесе за реализирането на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ АД. Планира се следната дейност: Въвеждане на система/модул за управление на производството

 

Стойност на проекта

 

Стойността на проекта 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

 

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

 

Получаването на подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението за изпълнение наинвестицията, са от особена важност за фирмата, тъй като ще се осигурят финансови средства за изпълнение на заложените инвестиции. Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване нивото на дигитализация на дружеството, подобряване на пазарното присъствие на предприятието и развитие на потенциала му за устойчивост и растеж.

BG-RRP-3.005-3474-C01“Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

» всички новини