Материали за леярската форма

Материали за химически втвърдяващи се смеси

Материали за химически втвърдяващи се смеси

Производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

1.1 Фуранови смоли и катализатори

1.2  Алкал-фенолни смоли и катализатори

 

1.3 Водно стъкло и катализатори

 

1.4 Смоли и катализатори за КОЛД БОКС

 

1.5 Смоли и катализатори за ХОТ БОКС