Материали за леярската форма

Материали за бентонитови смеси

Материали за бентонитови смеси

2.1 Навъглеродяваща добавка за чугун КАРБОПЛАСТ – С>60%,VOC’s>30%,до 0,09мм

2.2 Черен графит -С>95%, до 0,06мм

2.3 Сребрист графит - С>90%, до 0,10мм

2.4 Бентонит