Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Леярски кофи

Леярски кофи

 Фирма ТЕЛЕМАТ представлява компания IDEAL, производител на леярски кофи със следните характеристики:

 

- Вместимост на леярски кофи- от 250 до 15 000 кг течен метал

- Конструкции:

  • Класически кофи
  • Чайникови кофи
  • Стопорни кофи
  • Специални конструкции, пригодени за обработка на течен чугун с FeSiMg лигатура, осигуряващи добра хомогенизация на течния метал и предпазващи работника от пироефекта при модифицирането.