Леярски материали

Компоненти за черни метали

 

 

1. Навъглеродители
1.1   Навъглеродител КПК- C>98%, S<0,8%, 0,6-4мм и от 3-12мм
1.2   Навъглеродител за чугун и стомана - C >99%, S <0.02%, 6мм 

2. Модификатори
2.1   FeSiMg – Mg-6% TRE-0,8, 1-6мм или 0,6-1мм
2.2   FeSiBa – Ba-2%, 0,4-2мм
2.3   FeSiZr
2.4   FeSiSr

2.5   FeSiLa

2.6   FeNiMg

3. Шлакоотделящи флюси

4. Екзотермични смеси и втулки 

5. Феросплави и други
5.1   FeSi – Si-75%
5.2   FeMn HC- Mn 75%, C-6%
5.3   FeMn MC- Mn 75%, C-1,5 %
5.4   FeMo- Mo 65%
5.5   FeCr - LC и HC
5.6   FeTi

5.7   Ni