Карта на сайта

Основни дейности

Основни дейности

Карта на сайта

- Начало

- Новини


- ЗА ТЕЛЕМАТ - ТРЕЙД ООД

    • За нас

    • Сертификати

    • Контакти


- За ИМЛТ АД

    • За нас

    • Сертификати

    • Контакти


- Леярско оборудване

    • Уреди за спектрален анализ

    • Оборудване за шмиргелене и отделяне на мъртви глави и леяци.

    • Автоматизиране на цялостния процес на леене на алуминий под високо, ниско налягане и гравитационно леене.

    • Хидравлични клинове за отделяне на леяци и мъртви глави от чугунени отливки

    • Смесоподготовка, лабораторен анализ и регенерация на пясъчно-бентонитови смеси

    • Оборудване за автоматизирано шмиргелене

    • Дробометни машини

    • Вибро оборудване за леярни

    • Устройства и агрегати обслужващи процеса по производство на леярски форми

    • Регенерация на леярски пясъци

    • Смесители за химически втвърдяващи се формовъчни смеси

    • Леярски кофи

    • Уреди за измерване параметри на течния метал и определяне „С”, „Si” и „СЕ“

    • Устройства за уплътняване огнеупорната маса индукционната пещ

    • Индукционни пещи


- Леярски материали

    • Поправка на дефекти върху детайли

    • Поправка и производство на леярски модели

    • Консумативи за измерване параметри на течния метал

    • Компоненти за цветни сплави

    • Материали за леярската форма

    • Леярски пясъци

    • Огнеупорни материали

    • Компоненти за черни метали


- Резервни части

    • Отливки по поръчка

    • Резервни части за други машини

    • Бързоизносващи се резервни части за изкопни машини - зъби, обувки и ножове