Материали за леярската форма

Други материали за леярската форма

Други материали за леярската форма

1. Лепила за форми и сърца, производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

2. Бързодействащо лепило, производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

3. Лепило с нормална скорост на втвърдяване, производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

4. Разделителни покрития за леярски модели и сърцеви кутии, производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

5. Силиконови емулсии, производство на фирма F.lli Mazzon S.p.A

6. Леярски подпори

7. Охладители