Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Автоматизиране на цялостния процес на леене на алуминий под високо, ниско налягане и гравитационно леене.

Фирма Artimpianti, Italy, e създадена  през 1984г. Основната дейност на компанията е  проектиране и произвеждане на автоматизирани решения за различните етапи на  производствените процеси при леене на алуминий под високо налягане, под ниско налягане и гравитационно леене. Днес Artimpianti разполага с производствени бази в Мексико и Индия, и предлага решения за следните процеси:

- Залагане на сърца и подготовка на леярската форма

- Разливни системи - единични гнезда  и устройства, лиинии, карусели и др.

- Почистване на сърцата - чрез вибрации и удар

- Отделяне на леяци и мъртви глави от отливките

- Довършителни операции 

Фирма Телемат подписа договор за представителство с Artimpianti през 2018г.