Леярски материали

Компоненти за черни метали

1. Навъглеродители
1.1   Навъглеродител ОКГ – C>98%, S<0,05%, 1-10 мм
1.2   Навъглеродител КПК- C>98%,S<0,8%, 0,6-4мм и от  3-12мм
1.3   Навъглеродител КА- C>90%S<0,8%, 1-4мм

2. Модификатори
2.1   FeSiMg – Mg-6% TRE-0,8, 1-6мм или 0,6-1мм
2.2   FeSiBa – Ba-2%, 0,4-2мм
2.3   FeSiZr
2.4   FeSiSr
2.5   FeSiLa

3. Шлакоотделящи флюси

4. Екзотермични смеси и втулки 

5. Феросплави и други
5.1   FeSi – Si-75%
5.2   FeMn HC- Mn 75%, C-6%
5.3   FeMn MC- Mn 75%, C-1,5 %
5.4   FeMo- Mo 65%
5.5   FeCr - LC и HC
5.6   Ni

5.7  FeTi