Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Устройства и агрегати обслужващи процеса по производство на леярски форми

Фирма ТЕЛЕМАТ, заедно с клъстер “ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ”,  представлява  OMEGA FOUNDRY MACHINERY LTD, производител на широка гама оборудване за производство на леярски форми:

1. Пневмотранспорт

  • Пневмопушки с производителност от 1 до 30 тона на час

2. Разпределителни клапани

3. Машини за изработване на леярски сърца по следните технологии :

  • Хот бокс
  • Колд Бокс- газ амин
  • Колд бокс – газ – въглероден двуокис

Характеристики:

  • Обем на изтрелващата глава – от 2,5 до 35 литра
  • Възможност за работа при вертикална и хоризонтална делителна линия

4. Манипулатори

5. Вибро маси

6. Системи за нанасяне на противопригарни покрития

7. Инсталации за сушене на пясък

8. Карусели