Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Уреди за спектрален анализ

Уреди за спектрален анализ

Фирма Metal Power Analytical е основана през 1987 г. и предлага широка гама от уреди за спектрален анализ, аксесоари и сервизно обслужване. Фирмата е производител на стационарни и мобилни квантометри. Metal Power Analytical е носител на няколко награди в областта на иновационните технологии.
Фирма ТЕЛЕМАТ е основен представител на Metal Power Analytical от 2021 г. Сред най-търсените уреди са: MOSS, MetalVision 108 M, MetalVision 1008 M3.
При нужда от допълнителна информация, моля, изпратете Вашето запитване на office@telemat.bg