Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Смесоподготовка, лабораторен анализ и регенерация на пясъчно-бентонитови смеси

През юли 2017 Simpson Technologies и Телемат подписаха договор за представителство на територията на българския пазар.

Simpson technologies e основана от шотландски леяр Peter Simpson през 1912 и днес компанията е на повече от 100 години , пет хоколения семеене бизнес , специализиран в дизайн и производство на високотехнологични  решения за леярското производство.  Основните видове оборудване, които предлага, са смесители, охладители за бентонитови смеси,  подготовка на сърцеви смеси, регенерация на леярски смеси  и лобораторно оборудване.