Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Регенерация на леярски пясъци

Фирма ТЕЛЕМАТ заедно с клъстер “ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ” е официален представител на OMEGA FOUNDRY MACHINARY  за България.  Компанията е производител на първокачествено оборудване за производство на леярски форми. Част от асортимента, който предлага, е както следва :

  • Системи за регенерация на фуранови смеси
  • Системи за регенерация на алфасет и водно стъкло
  • Системи за понижаване температурата на пясъка
  • Термична регенерация ( ЗА ХОТ БОКС)
  • Системи за вторично стриване
  • Системи за отделяне на хромитовия  от кварцовия пясък
  • Системи за производство на плакиран пясък
  • Системи за регенерация  на  пясъчно- бентонитови смеси
  • Тръскащи решетки
  • Комбинирани системи (тръскаща решетка и регенерация)