Леярски материали

Поправка и производство на леярски модели

Фирма РАМПФ – ГРУП е немски производител на различни по вид материали и съответните технологии за изработване на пластмасови леярски модели, както следва:

  • Поправка на дървени и пластмасови модели чрез нанасяне с четка или мече на нов повърхностен слой, които да увеличи живато на модела без да се налагат сериозни ремонти
  • Изработване на изцяло нов пластмасов модел чрез използване на образец
  • Изработване на нов модел покрит от пласмаса и дървена/метална сърцевина с цел намаляване на разходите по ремонта
  • Пластмасови бордове за изработване на модел чрез механична обработка