Резервни части

Основни дейности

Основни дейности

Отливки по поръчка

Клъстер "Леярски технологии" предлага изработване на резервни части и детайли по поръчка, произведени от следните видове метали:

  • сиви, високояки и износоустойчиви чугуни
  • въглеродни, манганови, термоустойчиви и неръждаеми стомани

 

За изготвяне на оферта може да изпратите чертеж или мостра на детайла, който искате да ви бъде изработен.