Леярски материали

Огнеупорни материали

Огнеупорни материали

1.Огнеупорни маси за индукционни пещи

1.1 Кварцова огнеупорна набивна маса- SiO2>98,5%, 0-4мм

1.2 Огнеупорна маса за обмазка на индуктор- Al2O3>75%, до 0,1 мм

1.3 Огнеупорна маса за леярски кофи и капаци на пещи- Al2O3>75%, 0-4мм

1.4 Магнезитни фракции-MgO>75%, 0-4мм или 0-10 мм

1.5 Магнезитни брашна-MgO>75%, до 0,1 мм

1.6 Огнеупорна маса за улеи на пещи- Al2O3>75%, до 0,1 мм

1.7  Неутрална набивна маса - Al2O3 - 87%