Леярски материали

Леярски пясъци

Леярски пясъци

1.Хромитов  пясък-Cr2O3 – 46-47%
2.Оливинов пясък- Mg2SiO3> 90 %
3.Плакиран  пясък
- Якост  на опън на студено-3,7 МРа
- Якост на огъване на студено -5,9 МРа