Леярски материали

Компоненти за цветни сплави

Компоненти за цветни сплави

1. Фосфорна мед– P-15 %, Cu- 85%

2.Флюси за алуминиеви сплави

- шлакоотделители, дегазатори, разкислители, рафинатори и модификатори

3. Флюси за медни сплави

-шлакоотделители, дегазатори, разкислители, рафинатори и модификатори 

4. Флюси за магнезиеви сплави

-шлакоотделители, дегазатори, разкислители, рафинатори и модификатори

5. Флюси за цинкови сплави

-шлакоотделители, дегазатори, разкислители, рафинатрои и модификатори

Флюсите се предлагат под формата на таблетки, гранули и прах!

6. Огнеупорни обмазки

-  топлопровеждащи и 

-  топлоизолиращи