Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Дробометни машини

Фирма Alju е създадена през 1959 в страната на Баските, един от най- индустриализираните рагиони в Европа. Компанията има реализирани проекти за дизайн и конструкция на машини и оборудване за обработка на повърхността на отливките, както в Испания, така и на международния пазар. Основните видове оборудване, които предлагат са, както следва:

  • Дробометни машини:

          - Със закачане на куки

          - С въртяща се маса

          - Барабанни

          - С ролков конвеер

          - Машини с хоризонтално зареждане

          - Специални конструкции по проект на клиента

  • Третиране с въздух

          - Бластиране

          - Специална обработка

  • Други

          - Шмиргелене с въртяща се рамка

          - Турбини