Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Вибро оборудване за леярни

Фирма Vibrotech, Испания е производител на широка гама леярско оборудване:

  • Вибро-оборудване и инсталации за леярни за цветни и черни метали
  • Оборудване за  стоманодобивни заводи

       - Зареждащи колички за всички видове  пещи- индукционни, въртящ се, отражателни

       - Инсталации за измерване и дозиране  на добавки за производство на феросплави- първоначално и рафиниращо дозиране

       - Вибро оборудване за хоризонтални и вертикални авоматични линии

           + Сепаратор за бракувани форми

           + Вибро питатели - електрически и честотни

           + Тръскащи решетки, конвеери, траспортни ленти

           + Охладителни барабани

           + Зареждащи колички за дробометни

           + Вибро оборудване за леярни за цветни метали : зареждащи количики, инсталации за дозиране и претегляне на добавки, рециклиране на шлаката при топенето на алуминий

       - Пневматични вибратори