Новини

Основни дейности

Основни дейности

Спад на цените на феросилиция през 50-та к.с.

Спад на цените на феросилиция през 50-та к.с.

Спад на цените на феросилиция през 50-та к.с.

С по-малко от 1% поевтиня феромолибденът през изминалата седмица. Търговците бяха принудени да намалят офертите си, заради слабото търсене. Покупателният интерес спадна, защото повечето купувачи разполагат с наличен материал, покриващ нуждите им до края на годината.

Цените на ферониобия останаха непроменени, а спот търговията бе оскъдна.

С около 1% падна цената на западния клас феротитан, заради слабото търсене. Незначително се покачи цената на руския клас феротитан, заради ограничени доставки от производители в страната. Ограничената наличност на скрап принуди производителите да намалят работата в заводите и да преразгледат производствените графици в началото на следващата година. Участниците на пазара очакват ограничени наличности на феротитан в началото на новата година, тъй като скраповият материл продължава да намалява.

С над 2% се повиши цената на фероволфрамът през 50-та к.с. Запасите от евтин материл са силно ограничени, което освободи напрежение на пазара.

Незначително намаляха цените на ферованадия. Отчете се повишен интерес от страна на купувачите, което доведе до конкурентни оферти от някои търговци. Тревогите на учасниците на пазара за ограничени доставки и техните забавяния през първото тримесечие на 2022 г. все още са налице. Някои изказаха подозрения за скок на цените на ферованадия.

Високовъглеродният ферохром остана със стабилни цени през изминалата седмица, а търсенето бе оскъдно. Повечето от крайните потребители са фокусирани върху набавянето на материал за първото тримесечие на 2022 г.

С почти 3% поскъпна нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром мин. 65%. Спот активността е слаба, но това е очаквано за предпразничния период.

Ниско и високовъглеродният фероманган задържаха цените си стабилни. Бяха отбелязани малко оферти, тъй като повечето потребители разполагат с наличности и търсенето е слабо.

Силикоманганът също бе с непроменени цени през изминалата седмица.

С почти 6% паднаха цените на феросилиция. Покупателната активност е ниска. Офертите продължават да спадат, но търсенето е оскъдно. Европейските производители имат ограничени запаси, което означава, че по-голямата част от натиска върху цените идва директно от Азия. Повечето участници на пазара са ориентирани към първото тримесечие, като очакват да видят дали цените ще паднат значително на фона на увеличения внос на китайски материали.

С по-малко от 1% се повиши цената на II клас антимон и антимон триоксид. Причината за по-високите оферти е очакването за покачване на цените в Китай преди празниците по посрещането на нова година в края на януари.

Мангановите люспи задържаха цените си стабилни и през 50-та к.с.

» всички новини