Новини

Основни дейности

Основни дейности

Спад на цените на феромангана през 51-ва к.с.

Спад на цените на феромангана през 51-ва к.с.

Спад на цените на феромангана през 51-ва к.с.

С около 1% поскъпна феромолибденът през изминалата седмица, тъй като продавачите повишиха офертите си в отговор на по-високите цени от Азиатско-Тихоокеанския регион. Голям стоманопроизводител отправи запитване за 48 т. материал за доставка през януари, но получи едва няколко оферти, тъй като част от търговците вече отсъстват от пазара, а други не искаха да оферират за пълното количество, защото очакват допълнително покачване на цените в началото на новата година. Поскъпването на местните цени на феромолибдена в Китай оказа допълнителна подкрепа за европейските цени.

Ферониобият остана с непроменена цена. Участниците на пазара са обезпокоени, че малко материал може да бъде намерен в долната част на ценовите равнища, но спот активността бе оскъдна, което и задържа цените стабилни.

И двата класа феротитан – западен и руски – останаха с непроменени цени. Спот търсенето е слабо, а участниците на пазара очакват повишен интерес от страна на автомобилната индустрия през първото тримесечие на 2022 г., тъй като секторът започва да се възстановява от кризата с недостига на полупроводници. Повишеният интерес би оказал натиск върху доставките на титаниев скрап, като много производители са готови да съкратят производството си, заради изчерпването на суровината.

След слабо поскъпване в началото на 51-ва к.с. и последвал спад, феровофлрамът понижи цената си с 1%, спрямо цените за 50-та к.с. Цените бяха повишени, тъй като руски продавачи оферираха на висока стойност, за да отговорят на високите цени на волфрамов концентрат и скрап. Волфрамовитят концентрат поскъпна с около 48% от началото на годината. Някои транзакции „в последната минута“ принудиха търговците все пак да понижат цените си.

С почти 1% поскъпна ферованадият, тъй като купувачите започнаха да приемат по-високи оферти. Участниците на пазара очакват стабилното търсене и ограничените доставки да доведат до ново увеличение на цените.

Високовъглеродният ферохром поскъпна с почти 5% през изминалата седмица. Спот активността е слаба, но много потребители са изискали 100% от количествата по дългосрочните си договори през първата седмица на януари, което е сигнал за стабилност и постоянство на търсенето.

Нисковъглеродният ферохром остана с непроменени цени при слабо търсене.

С почти 3% паднаха цените на високовъглеродния фероманган, заради повишените доставки на материал от Азия. Някои търговци очакват, че цените на спот база ще отбележат допълнителен спад в началото на новата година.

Средновъглеродният фероманган също отчете спад с почти 3% през 51-ва к.с. при слабо търсене.

Силикоманганът бе с непроменени цени, а участниците на пазара забелязаха увеличени доставки от Индия, което може да окаже натиск на цените в краткосрочен план. 

Феросилицият остана със стабилни цени през изминалата седмица. Увеличените доставки на материал от Азия, в частност от Китай, се очаква да бъдат причина за спад на цените през новата година. Засега слабото търсене задържа цените непроменени.

Цените на II клас антимон и антимон триоксид поскъпнаха с над 2%, след като останаха предимно непроменени в продължение на три седмици.

И тази седмица мангановите люспи задържаха цените си стабилни при слаба търговска активност.

» всички новини