Новини

Основни дейности

Основни дейности

Скок в цените на ферованадия и фероволфрама през 3-та к.с.

Скок в цените на ферованадия и фероволфрама през 3-та к.с.
Скок в цените на ферованадия и фероволфрама през 3-та к.с.
Феромолибденът задържа цените си непроменени при стабилно търсене от крайните потребители. Някои големи стоманопроизводители са отправили запитвания за големи количества материал, в резултат на което стандартния клас феромолибден е ограничен, а участниците на пазара очакват покачване на цените в краткосрочен план.
Цениет на ферониобия останаха стабилни. Спрямо миналогодишните цени, настоящите са с около 5.3% по-високи, заради ограничените наличности в Европа.
С почти 2% се е повишила цената на западния клас феротитан, а руският клас е поскъпнал с над 2.5% през 3-та к.с. Причината за поскъпването е липсите на скрапов материал, което принуди производителите да увеличат офертите си. През изминалата седмица спот сделките са били повече, но като цяло търсенето е слабо. Участниците на пазара споделят за ограничения на повечето скрапови материали, тъй като производителите на космически и титаниеви части в САЩ изпозват големи количества от Европа и Южна Америка. Негативните ефекти на пазар се очакваха, a логистичните закъснения в САЩ изострят проблема. "Вземаме количества, но не можем да ги транспортираме. Не сме купували значителни количества от месеци. Все още чакаме контейнери от октомври", споделя западен производител на феротитан.
С над 5% е поскъпнал фероволфрамът през изминалата седмица, заради ограничени наличности. Цените на материала са се повишили с около 12.5% от началото на годината. Този скок е в резултат на слабото производство на фероволфрам в Русия и високите цени на вофрамов концентрат и скрапов материал. Оскъдното търсене през декември задържаше цените стабилни, но след завръщането на търговците след коледните празници, производители от Русия и Китай покачиха офертите си.
С почти 10% са скочили цените на ферованадия през 3-та к.с., заради ограничени наличности. От началото на годината цените на материала са се покачили с 15%. За момента търсенето е слабо, което, според участници на пазара, може да предотврати бъдещи покачвания на цените.
Спад на цените на високовъглеродния ферохром с почти 3%, заради оскъдното търсене на материала. Разходите за енергия продължават да нарастват в Европа, което ограничава определени производители.
Нисковъглеродният ферохром с минимум съдържание на хром 65% е поскъпнал с почти 3% за изминалата седмица. Материалът със съдържание на хром 60-64.99% остана с непроменени цени. Наличностите на нисковъглероден ферохром от по-висок клас е особено ограничено в Европа, което повишава цените въпреки слабото търсене.
Високо и средновъглеродният фероманган задържаха цените си стабилни през 3-та к.с. при слабо спот търсене. През изминалата седмица са получени малко запитвания, а сключените сделки са малобройни.
С 3% са паднали цените на силикомангана, заради слабото търсене.
Феросилицият задържа цените си стабилни през изминалата седмица, а спот търсенето все още е сравнително слабо. Високите енергийни разходи остават основно предизвикателство за производителите на феросилиций в цяла Европа.
Цените на II клас антимон и антимон триоксид отбелязаха незначителен спад през 3-та к.с., заради слабото спот търсене.
Мангановите люспи останаха с непроменени цени, а търсенето им бе слабо. Участниците на пазара очакват напрежение през февруари.

» всички новини