Новини

Основни дейности

Основни дейности

Скок на центие на средновъглеродния фероманган и спад на цените на силикомангана и феросилиция през 46-та к.с.

Скок на центие на средновъглеродния фероманган и спад на цените на силикомангана и феросилиция през 46-та к.с.

Скок на центие на средновъглеродния фероманган и спад на цените на силикомангана и феросилиция през 46-та к.с.

Незначително, с по-малко от 1%, паднаха цените на феромолибдена през изминалата седмица. Причината бе спада на цените в Китай, които натежаха на европейския пазар. Някои участници на пазара са предпазливи при закупуването на материал, заради опасения, че цените могат да паднат бързо при липса на търсене от страна на крайните потребители.

С около 3% поскъпна ферониобият, заради ограничени доставки. Малките производители са намалили спот офертите си, за да запазят количества за дългосрочни договори, което принуди крайните потребители да търсят незабавни доставки от търговци. Търговците, които разполагат с ферониобий на склад са малко, защото повечето избраха да продават на по-ниска и по-конкурентна цена, когато търсенето беше слабо.

Руският клас феротитан задържа цената си стабилна през 47-ма к.с., но западният клас поскъпна макар и с по-малко от 1%, заради високите разходи за суровина, продължаващите логистични проблеми и повишения интерес от някои големи потребители.

Офертите за фероволфрам също бележат леко повишение, а спот доставките са ограничени. Високите цени на волфрамов концентрат и волфрамовия скрап, както и намаленото производство в някои руски заводи, заради зимния сняг, също допринесоха за повишаване на цените.

С почти 2% поскъпна ферованадият през изминалата седмица, след като Китай обяви съкращения на производството на суровини. Това доведе и до повишаване на местните цени в Китай.

Високо и нисковъглеродният ферохром остана със стабилни цени и през 47-ма к.с. Логистичните ограничения остават ключов проблем, като доставчиците посочват недостига на шофьори като основна пречка за нови сделки.

Високовъглеродният фероманган също не отбеляза промяна в цените си при липса на интерес от страна на купувачите. Те са запасени с материал, а производителите очакват търсенето да се засили през декември, когато ще са нужни количества за второто тримесечие на 2022 г.

С почти 14% скочиха цените на средновъглеродния фероманган, заради високите цени на металния манган в Китай.

Силикоманганът отчете спад с над 7% през изминалата седмица. Имаше натиск за продажба от страна на търговци, които искат да ликвидират наличности преди края на годината. Участниците на пазара очакват спот търсенето да се възобнови през декември.

С почти 4% паднаха цените на феросилиция с поевтиняващите оферти от Китай. Очаква се цените допълнително да отбележат известно понижение, но наличният материал за незабавна доставка остава дефицит.

Цените на II клас антимон и антимон триоксид паднаха с по-малко от 1%. Участниците на пазара стават все по-предпазливи относно краткосрочните изгледи на фона на спадащите китайски експортни цени, по-ниските транспортни разходи и съобщенията за някои китайски търговци, които искат да разпродадат материала си преди края на годината. Продавачите в Европа не са склонни да намалят рязко цените, заради ограничено предлагане на материал на спот база.

Цените на мангановите люспи останаха непроменени.

» всички новини