Новини

Основни дейности

Основни дейности

Скок на цените на фероволфрама, ферованадия и мангановите люспи; спад на феросилиция през 2-ра к.с.

Скок на цените на фероволфрама, ферованадия и мангановите люспи; спад на феросилиция през 2-ра к.с.

Скок на цените на фероволфрама, ферованадия и мангановите люспи; спад на феросилиция през 2-ра к.с.

С по-малко от 1% поскъпнаха цените на феромолибдена при по-голямо търсене и ограничени наличности. Голям брой запитвания бяха получени от крайни потребители, а това оказа натиск върху лимитирания пазар. През почти цялата 2021 г. доставките в Европа бяха ограничени, като се очаква тази тенденция да продължи и през 2022 г., тъй като логистичните проблеми възпрепятстват набавянето на нови наличности. Участниците на пазара очакват цените да продължат да се покачват, предвид че търговците повишават офертите си в отговор на ограничените запаси.

За поредна седмица ферониобият задържа цените си стабилни. Търсенето на материал е слабо.

Руският клас феротитан задържа цените си непроменени през 2-ра к.с., а западният клас отчете незначителен спад. Спот сделките бяха малко, но производители споделиха, че са получили няколко запитвания от европейски производители. Купувачите на скрап оказват натиск върху доставчиците да намалят офертите си, но без особен успех.

С над 7% скочиха цените на фероволфрама, в резултат на ограничените наличности на стандартен материал и големите разходи за суровина. Производители от Русия и Китай повишиха офертите си в отговор на високите цени на волфрамов концентрат. В Европа цените на концентрата се повишиха с над 2% през изминалата седмица. Местните цени в Китай на фероволфрам също скочиха.

Ферованадият поскъпна с над 4%, тъй като търговците покачиха офертите си, заради ограничените наличности. Производител коментира, че доставките могат да бъдат допълнително засегнати от недостиг на корабни контейнери. От началото на 2022 г. ферованадият е поскъпнал с около 5.5%.

Високовъглеродният ферохром отчете спад на цената си с над 1% през 2-ра к.с., заради слабо търсене и увелично производство на сплави е Китай. Търсенето на европейски ферохром от Китай нарасна в края на 2020 г., тъй като енергийните рестрикции ограничиха собственото производство на страната, но китайското производство вече нараства, а това намалява напрежението на европейския пазар.

Нисковъглеродният ферохром и средновъглеродният фероманган останаха с непроменени цени при слабо търсене.

Цените на високовъглеродния фероманган паднаха с около 6% през изминалата седмица, заради оскъдно търсене и увеличение на вноса на материал. Повечето крайни потребители са добре запасени и за момента не търсят покупки на допълнителни количества.

Сликоманганът също отбеляза спад с около 6%. Увеличените доставки на материал натежаха на пазара в краткосрочен план, а транспортните разходи също намаляват, коментираха търговци. Въпреки това сплавите, произведени в Европа, се предлагат на по-високи цени, поради високите регионални разходи за енергия. Някои участници на пазара изразиха притесненията си относно нарастващите цени на енергията, отбелязвайки въздействието върху производството на стомана и суровините за нея.

Спад на цените на феросилиция с почти 6% на фона на слабо търсене. Участниците на пазара забелязаха, че търсенето на по-нискокачествен материал е засилено, спрямо това на стандартния клас. Европейските производители продължават да се борят с високите разходи за енергия и повечето от тях са фокусирани върху изпълнението на дългосрочни договори, а не към допълнителени спот сделки.

С над 1% поскъпнаха цените на II клас антимон и антимон триоксид през 2-ра к.с., на фона на засиленото търсене, водено от очакванията за ограничено предлагане в Китай. Тези очаквания  са породени от продължаващия недостиг на руда и китайските новогодишни празници, които ще продължат от 31 януари до 4 февруари. В момента цените на II клас антимон и антимон триоксид са на най-високото си ниво от юли 2021 г.

С почти 5% поскъпнаха мангановите люспи при силен интерес от страна на купувачите. Участници на пазара очакват покачването да продължи, заради търсенето и по-високите оферти от Китай. Логистичното предизвикателство остава основен проблем, като продължават закъсненията около пристанищата.

» всички новини