Новини

Основни дейности

Основни дейности

През 45-та к.с. не бяха отчетени драстични промени в цените на феросплавите, а повечето видове материал задържаха ценовите си нива стабилни.

През 45-та к.с. не бяха отчетени драстични промени в цените на феросплавите, а повечето видове материал задържаха ценовите си нива стабилни.

През 45-та к.с. не бяха отчетени драстични промени в цените на феросплавите, а повечето видове материал задържаха ценовите си нива стабилни.

В началото на изминалата седмица феромолибденът поскъпна с над 2%, а в края й – поевтиня с над 1%. Равносметката е, че цените са с над 1% по-високи от цените през 44-та к.с. Продавачите понижиха офертите си, за да осъществят продажби на фона на нарастването на запитванията от крайни потребители, но ограничените незабавни доставки предпазиха цените от по-нататъшно падане. По-ниските цени в Китай натежаха на европейския пазар, като някои купувачи получиха особено ниски оферти, но значителните закъснения на доставките и разпространението на материал със съдържание на молибден 60% извън спецификациите направиха тези оферти не толкова привлекателни, коментира производител. Въпреки това, някои участници на пазара очакват, че през януари-февруари може в Европа да пристигне евтин китайски материал, което да окаже влияния на европеските цени.

С над 1% се повишиха цените на ферониобия в резултат на ограничените доставки от страна на производители, които бяха фокусирани върху подготовка за бъдещи дългосрочни договори. Това повлия и върху запасите от материал предвиден за продажба на спот база.

Руският клас феротитан задържа цените си стабилни през 45-та к.с., но западният клас материал поскъпна с над 1%, заради малки запаси и възобновен интерес от страна на потребители. Производители от Обединеното кралство предупредиха, че транспортните разходи, поскъпването на скрапа и предстоящият празничен период оказват влияние върху възможността им да доставят в кратки срокове. Недостигът на тежкотоварни превозни средства също възпрепятства наличността на скрап, а производителите се оплакват от липса на наличен материал за закупуване. Подновеният интерес към покупката от голям производител на титан също оказа натиск върху предлагането на скрап.

През изминалата седмица фероволфрамът остана с непроменени цени, макар някои търговци да оферираха на по-високи нива. Възможно е ограничените доставки и нарастващите цени на волфрамовия концентрат и скрап да окажат известна подкрепа на цените на сплавите, но тези ефекти може да не се усетят веднага, каза търговец.

Ферованадият задържа цените си непроменени през 45-та к.с.. В началото на октомври европейските цени на ферованадия паднаха до най-ниското си ниво от февруари в резултат на решението на Пекин да ограничи производството на стомана в Китай до нивата от 2020 г. Оттогава, стабилното търсене и известно ограничение на доставките вдигнаха цените, и - въпреки това последно спадане - някои участници на пазара очакват те да продължат да се покачват със силното търсене в Европа.

Високо и средновъглеродният ферохром не промениха ценовите си нива, заради слаб покупателен интерес.

Бе отчетено незначително поскъпване на високовъглеродния фероманган при стабилно търсене от страна на крайните потребители, а спот търсенето остава слабо. Средновъглеродната сплав не отбеляза промяна в цената на фона на малобройните сключени сделки.

Силикоманганът и феросилицият също не отчетоха промяна на ценовите си нива, макар цените на феросилиция в Азия да се понижават. Доставките и на двата материала са ограничени. Някои търговци изказаха опасения, че търсенето може да пострада в средносрочен план, ако глобалният недостиг на чипове продължи да възпрепятства автомобилното производство.

Цените на II клас антимон и антимон триоксид паднаха с почти 2% през 45-та к.с., заради понижаването на разходите по доставката и офертите от Китай. Това се случва след огромния скок в разходите за доставка, което повиши европейските цени до най-високите им стойности от девет години.

Спад с малко над 1% отбелязаха цените на мангановите люспи, а причината бе слабата търговска активност. Участниците на пазара очакваха новини от Китай за вероятни повишения на цените на производители, поради съкращения на производството в региона. Наличностите в Ротердам остават ограничени, а повечето търговци искат да ги запазят в очакване на по-високи цени. Спот активността продължава да е оскъдна.

» всички новини