Новини

Основни дейности

Основни дейности

През 42-ра к.с. се наблюдава поскъпване на мангановите люспи, средновъглеродния фероманган, както и на ферованадия.

През 42-ра к.с. се наблюдава поскъпване на мангановите люспи, средновъглеродния фероманган, както и на ферованадия.

През 42-ра к.с. се наблюдава поскъпване на мангановите люспи, средновъглеродния фероманган, както и на ферованадия.

През изминалата седмица цената на феромолибдена бавно се покачваше и в петък бе с 2.5% по-висока от тази през 41-ва к.с. Продавачите повишават офертите си, заради ограничените доставки, а търсенето от крайните потребители е силно. Предвид това търсене, малко търговци могат да предложат големи количества за незабавна доставка. Логистичните проблеми продължават и причиняват забавяне на доставките в Европа, а нарастващите цени на суровините правят превръщането на молибденовия оксид във феромолибден все по-скъпо.

Ферониобият остана с непроменени цени, а нови сделки не бяха отчетени. През последните месеци търговската активност е оскъдна, според участници на пазара, причината е в добре запасените крайни потребители. Въпреки това, настоящата цена на ферониобия е с над 41% по-висока от отчетената в края на октомври 2017 г.

Търсенето на феротитан бе слабо, което задържа цената на западния клас материал непроменена. Автомобилният сектор е в застой, заради недостига на полупроводници, а това е основен потребител на феротитан. Руският клас материал отчете незначително поевтиняване, тъй като някои търговци предпочетоха да увеличат прихода и да намалят складовите си запаси.

През 42-ра к.с. не бяха отбелязани много запитвания за фероволфрам, а сделките бяха малко на брой и за малки количества. Цените останаха непроменени. Ограничените доставки на волфрамов скрап и покачващите се цени на волфрамов концентрат в Европа могат да повишат цените на сплавта, коментират участници на пазара. Въпреки това, солидните наличност на ферофолврам и ниското търсене от крайните потребители компенсират всяко потенциално увеличение на цените.

С почти 5% поскъпна ферованадия, заради покачващите се цени в Китай, които принудиха европейските продавачи да завишават офертите си. Очакванията на участници на пазара са цените да продължат да се движат нагоре.

Отчетено бе и поскъпване с малко над 3% на високовъглеродния ферохром през изминалата седмица. Производители от Турция и Албания оферират на по-високи цени от отчетените.

Нисковъглеродният ферохром и високовъглеродният фероманган задържаха цените си непроменени. Търсенето на тези материали бе слабо, а търговците бяха фокусирани в преговори за бъдещи дългосрочни договори.

Цените на средновъглеродния фероманган се повишиха с малко над 3% през 42-ра к.с., заради ограничени доставки и логистични проблеми. Търговците се бореха да поръчат материал от Южна Африка, предвид анулациите и недостига на транспортни контейнери.

При слабо търсене и спот активност, силикоманганът остана с непроменени цени. Офертите на търговците се покачват, но повечето крайни потребители са си осигурили нужните количества до края на 2021 г.

С около 1% паднаха цените на феросилиция през 42-ра к.с., заради спада на цените в Китай. Доставките остават ограничени, но офертите от Китай са на по-ниски цени. Това е сигнал, че европейските цени могат да последват тази тенденция. Европейските производители остават разпродадени на спот база и резервират големи количества от по 3 000 т. за доставки в началото на следващата година, което пък дава очаквания за стабилни цени.

С над 2% поскъпна II клас антимон и антимон триоксид, достигайки най-високите си стойности от юли 2012 г. Причината са покачващите се цени в Китай, ограничените доставки и продължаващите логистични проблеми. Спирането на производството в Китай, причинено от мерки за опазване на околната среда и ограниченията в потреблението на енергия, продължават да намаляват доставките на местния и външния пазар.

С почти 4% скачат и цените на мангановите люспи. Офертите за материал от Китай продължават да поскъпват, което предполага ново покачване на европейските цени. Участници на пазара коментират, че предстоящите събития в Китай, като Зимните олимпийски игри през февруари 2022 г., повишават несигурността около производството на метали, карайки продавачите да поддържат офертните цени за предварителна доставка на материал високи.

» всички новини