Новини

Основни дейности

Основни дейности

През 38-ма к.с. бяха отчетени спад на цените на фероволфрама и ферованадия, заради очакваната отмяна на руското мито, а мангановите люспи и феросилицият поскъпнаха, заради ограничени доставки.

През 38-ма к.с. бяха отчетени спад на цените на фероволфрама и ферованадия, заради очакваната отмяна на руското мито, а мангановите люспи и феросилицият поскъпнаха, заради ограничени доставки.
През 38-ма к.с. бяха отчетени спад на цените на фероволфрама и ферованадия, заради очакваната отмяна на руското мито, а мангановите люспи и феросилицият поскъпнаха, заради ограничени доставки.
Феромолибденът разшири горната граница на ценовия си диапазон. През изминалите седмици силното спот търсене запаси много от купувачите и сега пазарът е тих. Промяната в цените не е съществена, а участниците на пазаря следят отблизо за индикации за ново скорошно силно търсене, което може отново да повиши цените. Някои очакват ограничените доставки да продължават да поддържат цените и през 2022 г. Логистичните проблеми, свързани с транспортирането на материали от Азиатско-Тихоокеанския регион, както и по-ниското производство на молибден през цялата година, предизвикаха криза в предлагането, която не е напълно разрешена и сега.
С почти 2% поевтиня ферониобият, заради малкото запитвания за този материал, което е причината за конкурентните оферти от страна на продавачите. В момента ферониобият е на най-ниските си нива от 17 май.
Цените и на двата класа, руски и западен, феротитан останаха стабилни през 38-ма к.с. Руските доставчици, които изнесоха големи количества материал за Европа през юли, преди Москва да наложи данък върху износа от 1 август, сега имат натрупани запаси, които биха могли да предоставят на пазара, ако този експортен данък скоро бъде отменен, а това се очаква да се случи. Част от продавачите вече намалиха цените на офертите си в ниските нива на диапазона, но ако през октомври Русия отмени или намали данъка за износ на феротитан, цените могат да паднат още.
С почти 6.5% паднаха цените на фероволфрама. Този спад е в отрговор на очакванията за отменянето на 15%-ното руско мито върху някои феросплави, включително фероволфрам. Руските продавачи започват да оферират на ниски и конкурентни цени, а това в комбинация с презапасяването с материал, оказва натиск надолу върху ценовия диапазон. По повод презапасяването, търговец сподели, че през юли е продал 50 т., през август – 30 т., а от началото на септември – едва 2 т. Той добави, че през летните месеци (юли и август) търсенето е било силно, а липсата на качествена волфрамова скрап е принудило стоманопроизводителите да закупят големи количества от сплавта, а откакто те могат да си набавят отново скрап, търсенето на фероволфрам е намаляло.
През 38-ма к.с. с 3% поевтиня ферованадият, а повечето участници на пазара очакват допълнително понижаване на цените му, в резултат на свръх запасите и волатилния китайски пазар. Ограничението на производството на неръждаема стомана в Китай, съчетано с дълговата криза в строителния сектор, доведе до много негативни настроения сред търговците на ферованадий в Европа, които очакват глобален спад в търсенето на феросплави.
И през изминалата седмица високо и нисковъглеродния ферохром, както и високо и средновъглеродния фероманган, задържаха цените си стабилни. Офертите за ферохром бяха на ниски цени, но купувачите са запасени, а търговците се ориентираха към дългосрочните контракти и предлагането за 2022 г. При средновъглеродния фероманган се наблюдава обратното действие – бяха отчетени оферти за цени много над диапазона, но сделки не бяха сключени.
Силикоманганът също запази цените си непроменени при слаба активност на пазара. Както и с феромангана – купувачите разполагат със запас от материала. Беше отчетено по-голямо търсене на силикомаган с ниско съдържание на фосфор, тъй като продавачите предпочетоха да го пласират в САЩ, заради по-високите му цени.
С над 7% поскъпна феросилицият. Това е поредна седмица, в която цената му се покачва, заради ограничените доставки и високите цени на силиций. Въпреки това поскъпване, продавачите продължават да покачват офертите си. Това е особено изразено в Испания.
Цените на антимон са на най-високите си нива от юли 2012 г. насам, като отново е отчетено повишение макар и с по-малко от 1%. Спот търсенето в Европа остава слабо, но цените в Китай продължават да се покачват. Очакванията там за прекратяване на производството рязко ограничиха предлагането. Проблемите и високите транспортни разходи продължават да са налице.
Мангановите люспи също поскъпнаха с почти 7% респективно с по-високите цени в Китай. Участниците на пазара очакват покачването да продължи, заради ограничените наличности в Европа и очакваните допълнителни производствени съкращения в Китай.

» всички новини