Новини

Основни дейности

Основни дейности

Повишение на цените на ферованадия и спад на цените на феросилиция през 4-та к.с.

Повишение на цените на ферованадия и спад на цените на феросилиция през 4-та к.с.

Повишение на цените на ферованадия и спад на цените на феросилиция през 4-та к.с.

Незначителен спад на цената на феромолибдена бе отбелязан през изминалата седмица, заради по-слабо търсене. Материал, поръчан от Китай през ноември, пристига в Европа сега. Това означава, че наличностите са добри, а това може да спомогне за намаляването на цената на феромолибдена, твърдят търговци. Други участници на пазара обаче смятат, че пристигащият материал вече е продаден с дългосрочни договори и няма да окаже влияние на спот цените.

Ферониобият задържа цените си стабилни. Наличностите и търсенето са добре балансирани. Търговци отбелязват, че са получили повече запитвания от малки стоманопроизводители и леярни, а търсенето на големи количества главно е посрещнато от големи производители със стабилни наличности.

С над 1% поскъпна западният клас феротитан, а руският покачи цените си с по-малко от 1%. Участниците на пазара са притеснени относно ескалацията на напрежението между Русия и Украйна и възможността за нови санкции срещу руската индустрия, които биха могли да нарушат бъдещите доставки. Производители се борят да си набавят достатъчно суровина, заради недостига на скрап. Те споделят, че има риск да спрат да предлагат материал на спот база в следващите три месеца, защото ще имат нужда от всичкия метал, за да покрият договорените с дългосрочен договор сделки.

Цените на фероволфрама останаха непроменени след резкия скок от 3-та к.с. Търсенето и офертите бяха стабилни. Наличностите на стандартен клас материал в Европа са ограничени, заради закъсненията на доставки от Китай, а малко руски производители разполагат с материал, който да предложат. Въпреки тези строги условия, участниците на пазара отбелязват, че цените вече са се стабилизирали. Увеличението на фероволфрама е с 12% от началото на годината.

С почти 2% се повиши цената на ферованадия през 4-та к.с, следвайки тенденцията за покачване от предходните седмици. Наличностите продължават да са ограничени. Някои търговци изказаха опасения за бъдещите доставки, поради засилващото се напрежение между Русия и Украйна. Но участниците на пазара не вярват, че това води до по-високи цени на офертите, тъй като досега руските доставки не са били засегнати.

Високовъглеродният ферохром задържа цените си непроменени след спадът от 3-та к.с. Спот търговията е слаба. Въпреки това, някои участници на пазара предупреждават, че през следващите месеци доставките могат да бъдат засегнати от свързаните с енергетиката съкращения и продължаващото напрежение между Русия и Украйна.

Нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром минимум 65% отбеляза спад с малко над 1%. Спот търсенето е оскъдно, а участниците на пазара следят ситуацията между Русия и Украйна.

Ниско и високовъглеродният фероманган, както и силикоманганът, задържаха цените си непроменени през 4-та к.с. Търсенето бе слабо. Разходите за енергия продължават да притесняват производителите в цяла Европа, като повечето продавачи твърдят, че цените на сплавите не могат да паднат под определено ниво, докато производствените разходи са толкова високи.

С над 6% паднаха цените на феросилиция през изминалата седмица, заради слабото търсене. Напоследък производителите не предлагат материал на спот база, вместо това се фокусират върху изпълнението на дългосрочните договори.

Антимонът остана със стабилна цена. Участниците на пазара очакват цените да останат високи, заради недостига на концентрат в Китай, продължаващите забавяния на доставките и логистичните проблеми.

Спад с над 3% отбелязаха цените на мангановите люспи. Спот търсенето е слабо, а потребителите са набавили нужния им материал с дългосрочни договори. Очаква се търговията да се забави допълнително, заради Китайската нова година.

» всички новини