Новини

Основни дейности

Основни дейности

Повишение на цените на феромолибдена, феротитана, феросилиция и спад на цените на мангановите люспи през 1-ва к.с.

Повишение на цените на феромолибдена, феротитана, феросилиция и спад на цените на мангановите люспи през 1-ва к.с.

Повишение на цените на феромолибдена, феротитана, феросилиция и спад на цените на мангановите люспи през 1-ва к.с.

С над 2% се е повишила цената на феромолибдена спрямо 51-вата к.с. на 2021 г. Причините за това са високите цени на молибденов оксид и ограничените доставки. Участниците на пазара очакват поскъпването да продължи, заради прогнозите за повишаване на търговската активност през предстоящите седмици. Цените в Европа бяха допълнително подкрепени от по-високите цени в Азиатско-Тихоокеанския регион, а местните цени в Китай се покачиха в отговор на засиленото търсене и ограничените наличности. Европейският пазар отчиташе бавно поскъпване от 20-ти декември насам.

Ферониобият задържа цените се стабилни, тъй като търсенето беше слабо, а повечето участници на пазара липсваха. Въпреки, че цените на материала са непроменени от 23-ти ноември, те са с около 14% по-високи от година по-рано. Очаква се интересът на купувачите да се поднови през идните седмици.

С около 1% е поскъпнал западният клас феротитан от 51-вата к.с. на миналата година. Руският клас е задържал цените си непроменени. Западноевропейски производител изказа опасенията си относно липсата на скрапов материал и шофьори за доставките, като очакват това да окаже сериозно влияние върху производството им през първата половина на 2022 г. Спот активността беше слаба. Други западни производители твърдят, че ги грози тежка година, защото маржовете ще бъдат подкопани от фактори, като логистични разходи, покачващите се разходи за горива и липса на скрап. Участниците на пазара очакват силно търсене през първото тримесечие, ако автомобилното производство се възстанови от недостига на полупроводници, а това би придало допълнителен натиск върху скрап наличностите.

Цените на фероволфрама останаха непроменени през 1-вата к.с., при слаб интерес. Очаква се участниците на пазара да се завърнат след празничните почивки през следващата седмица. Местните цени в Китай отчетоха леко покачване, заради по-високи разходи на суровината за волфрамов концентрат и ограничените спот наличности.

С над 1% поскъпна ферованадият през 1-вата к.с. спрямо 51-ва к.с. на 2021 г. Търговците повишават офертите си, заради очаквания по-силен интерес през предстоящите седмици и ограничените наличности.

Високовъглеродният ферохром остана с непроменени цени през изминалата седмица при слаба търговска активност. Някои участници на пазара изказаха притеснения относно вълненията в Казахстан, като се има предвид позицията на страната като ключов доставчик в световната верига. Засега производителите в региона остават незасегнати, тъй като производството продължава нормално.

Нисковъглеродният ферохром също бе със стабилни цени, а търсенето му бе слабо. Въпреки това, голяма част от потребителите са потърсили 100% от предварително договорените си количества, което означава, че потреблението е стабилно и постоянно.

Високо и средновъглеродният фероманган не промениха цените си през изминалата седмица. Спот запитванията и за двата вида материал бяха оскъдни. С покачването на цените на металния манган в Китай, някои участници на пазара очакват цените да останат стабилни при повишено заместване на средно и нисковъглеродни сплави.

Силикоманганът задържа цените си непроменени от 16-ти ноември насам. Потребителите все още са добре запасени, като някои разполагат и с допълнителен запас, заради опасения за потенциални ограничения в доставките. Участници на пазара изразиха тревога и за нарастващите цени на енергията за производството, повдигайки въпроси дали би било възможно то да продължи, ако тези разходи продължат да се покачват.

С около 1.5% е поскъпнал феросилицият. През изминалата седмица търговската активност е била слаба. Производителите твърдят, че запитванията за материал, закупуван на спот база, са малко, но търсенето на материал по договори е стабилно. Цените в Азия продължават да падат.

С над 2% е паднала цената на мангановите люспи. Офертите от Китай остават твърди, но участниците на пазара отбелязват, че големи партиди от 100-500 тона редовно се котират от китайски търговци въпреки съкращенията на продукцията от големите китайски производители.

» всички новини