Новини

Основни дейности

Основни дейности

Последни новини

Участие на SAJAM TEHNIKE 2019, BEOGRAD

Участие на SAJAM TEHNIKE 2019, BEOGRAD

Фирма Телемат-Трейд ООД, заедно с Клъстер "Леярски технологии" представи своите продукти на международното техническо изложение в Белград- Sajam Tehnike 2019. Събитието бе тясно специализирано за прeдприятията в машиностроителния сектор. Сред участниците бяха световни ...

» цялата новина

Клъстер

Клъстер " Леярски технологии " участва на машиностроителното изложение Machtech and Innotech Eхро,София

Телемат-трейд ООД и ИМЛТехнологии АД, под шапката на клъстер " Леярски технологии", участва на специализираното изложение за машини и технологии в металообработката MACHTECH & INNOTECH EXPO, което се проведе през периода 15-18-ти ...

» цялата новина

60-годишен юбилей на ИМЛТехнологии АД

60-годишен юбилей на ИМЛТехнологии АД

На 18.10.2018г. ИМЛТехнологии АД, отпразнува своя 60-ти юбилей. Събитието се проведе в Стара Загора, заедно с ежегодната леярска среща, организирана от Българската браншова камара по машиностроене, на която домакини бяха Прогрес АД. Изпълнителният ...

» цялата новина

ANKIROS 2018 - НОМЕРА НА ЩАНДОВЕ НА ПАРТНЬОРИ НА ТЕЛЕМАТ

ANKIROS 2018 - НОМЕРА НА ЩАНДОВЕ НА ПАРТНЬОРИ НА ТЕЛЕМАТ

СМЕСОПОДГОТОВКА И РЕГЕНЕРАЦИЯ НА БЕНТОНИТОВИ СМЕСИ SIMPSON TECHNOLOGIES Hall 3, stand B 150 ДРОБОМЕТНИ МАШИНИ ALJU, SPAIN -HALL 6 - D120 ВИБРООБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕЯРНИ VIBROTECH, SPAIN- HALL 6-D120 ЛЕЯРСКИ КОФИ И СИСТЕМИ ЗА НАБИВАНЕ НА ...

» цялата новина

Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0706-C01 " Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване за целите на производството на навъглеродители в леярството: Апаратура и методики за определяне на азот ...

» цялата новина

Телемат-трейд ООД изпълнява проект по

Телемат-трейд ООД изпълнява проект по "Ресурсна ефективност и подобряване на производствените процеси"

ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД ООД изпълнява проект „ Ресурсна ефективност и подобряване на производствените процеси в ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД ООД“в качеството си на бенефициент по ОП „ ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 и в рамките на проект ...

» цялата новина

НАГРАДА

НАГРАДА " ОТЛИВКА НА ГОДИНАТА"

На ежегодната леярска конференция, проведена на 14.04.2016 в гр. Плевен, ИМЛТехнологии АД спечели първа награда за "Отливка на годината ". Детайлът, получил това отличие, се състои от 2отливки от манганова(зъб)и въглеродна стомана ...

» цялата новина

««   « 1 2 3 »  »»