Новини

Основни дейности

Основни дейности

Поскъпване на феросилиция и стабилни цени на останалите феросплави бяха отчетени през 35-та к.с.

Поскъпване на феросилиция и стабилни цени на останалите феросплави бяха отчетени през 35-та к.с.

Поскъпване на феросилиция и стабилни цени на останалите феросплави бяха отчетени през 35-та к.с.

65% феромолибден поевтиня с почти 5% спрямо миналата седмица. Слабото лятно търсене предизвика разпродажба на спот пазара. Някои търговци продаваха с печалба, а други оферираха на по-ниски цени, тъй като очакват в близко бъдеще търсенето да намалее още.Някои виждат отварянето на арбитражния прозорец с Китай, като фактор за увеличаване на износа от Азия, докато други очакват в края на август/началото на септември доставките да достигнат Европа.

Също с малко над 4% се понижиха и цените на ферониобия. Причина за този спад е затихналото търсене – едва няколко сделки между търговци и потребители бяха регистрирани през изминалата седмица.

И западният, и руският клас феротитан задържаха цените си стабилни през 35-та к.с. Някои учасници на пазара получиха запитване за търг на 300 т. материал, който приключи в края на седмицата. Офертите бяха в съответния ценови диапазон.

Бе отчетено незначително понижение на цените на фероволфрама, заради слабото търсене от специализираните стоманопроизводители. Загубите се ограничават от опасенията за по-затегнати спот наличност и стабилни разходи за суровини. С новото руско мито износителите се сблъскаха със закъснения на доставките, които изострят проблемите, произтичащи от продължителното време за изпращане от Китай. В допълнение, прекратеното производство в един от най-големите китайски производители на сплави – JTG, подкрепи пазара.


През 35-та к.с. ферованадият също отчете понижение на ценовия си диапазон с 5.2%. Участници на пазара споделят, че е започнало възстановяване, тъй като много доставчици преди това са складирали запаси за четвъртото тримесечие на фона на опасенията за доставките, предизвикани от бунтовете в Южна Африка и обявяването на износни мита на Русия.

При ниско и високовъглеродните ферохром и фероманган нямаше промени в цените. Причината бе слабото търсене. Производителите на стомана разполагат със запаси от ферохром, заради дългосрочните си сделки, което намаля търсенето в момента. Търговците на фероманган правят опити да оферират на по-високи цени, но купувачите не са склонни да приемат техните нива.

През изминалата седмица силикоманганът също задържа цената си непроменена. От лятото наличността се е увеличила, тъй като местните производители не са били в състояние да доставят материали в чужбина поради недостиг на контейнери и закъснения на доставките. Това от своя страна освобождава повече запаси за продажба в Европа с добавени премии за продажби за износ.

На фона на стабилните или понижаващи се цени на останалите феросплави, феросилицият поскъпна с почти 9% в началото на 35-та к.с. В отговор на това поскъпване, запитванията намаляха. Някои производители оферират на още по-високи цени, но за момента няма сключени сделки.

Мангановите люспи също отчетоха поскъпване, макар и незначително – с по-малко от 2%, но оферираните цени продължават да се покачват. Някои търговци са разтревожени за доставките от Китай, защото повече контракти с по-малки доставчици се анулират от тях, поради логистични проблеми и покачване на цените от региона. Участниците на пазара очакват търговската активност да се възобнови, след като германските стоманопроизводители започнат търгове за първото тримесечие и мангановият съюз обяви решението си за количествата на китайската продукция по-късно през този месец.

» всички новини