Новини

Основни дейности

Основни дейности

Отново скок на цените на феросилиция. Покачване и на цените на средновъглеродния фероманган и мангановите люспи през 40-та к.с., стабилни цени на ферохрома.

Отново скок на цените на феросилиция. Покачване и на цените на средновъглеродния фероманган и мангановите люспи през 40-та к.с., стабилни цени на ферохрома.

Отново скок на цените на феросилиция. Покачване и на цените на средновъглеродния фероманган и мангановите люспи през 40-та к.с., стабилни цени на ферохрома. 

С над 3% поскъпна феромолибденът в края на 40-та к.с. Ограничените доставки компенсираха ниските цени на молибденов оксид. Участници на пазара споделиха, че е било трудно да се доставят пълни контейнери, а повечето продавачи са оферирали количества под 10 т. От края на август се наблюдаваше тенденциозен спад на цените, заради по-ниско от очакваното търсене на материал и достатъчни наличности. Голяма част от летните запаси на търговците вече са изчерпани.

Ферониобият отбеляза незначителен ценови спад. Основната причина бе слабото търсене от страна на крайните потребители, което предизвика търговците да понижат офертите си. Друга съществена причина е понижението на цената на ферованадия, който понякога може да се използва като алтернативен заместител на ферониобий.

Цените на западния клас феротитан бяха стабилни през изминалата седмица, както и цените на руския клас, макар да бяха регистрирани оферти на по-ниски ценови равнища. Производителите на феротитан са притиснати от слабото търсене от стоманопроизводители и други промишлени потребители и от високи разходи за скрап и електроенергия. Към това натежават и забавянията на доставките. "Ние сме в много лошо положение. Очаквам скоро няколко производители да спрат работа. Сега няма марж между скрапа и FeTi", заяви производител.

С почти 3% поскъпна фероволфрамът, тъй като офертите се консулидираха при затишие на пазара. Цените бяха стабилни от края на септември, след спада им при отмяната на руското мито, което върна на пазара руските продавачи. Вече почти няма конкурентни оферти, което води до сближаване на цените на сегашното ниво, казват източници.

През 40-та к.с. цените на ферованадий първо регистрираха незначителен спад, а после възстановиха предишната си цена. Първоначалното понижение беше в резултат на стабилния пазар, а някои участници очакваха цените да паднат още. Покачването, макар и не голямо, беше изненадващо и в следствие на засилващото се търсене от търговци, повишени цени на суровини и по-скъпи оферти.

Високо и нисковъглеродният ферохром бяха с непроменени цени. И двата материала бяха слабо търсени, заради все още налични запаси у потребителите. Спот активността е слаба, но офертите се покачват, особено за нисковъглеродния ферохром, заради притеснения относно доставиките. Търсенето на високовъглеродна сплав от азиатско-тихоокеанския регион нараства, тъй като търговците в Китай и Индия се борят да осигурят достатъчно материали от местни доставчици.

Отново скок на цените на феросилиция – с над 23%. Намаляването на производството в Словакия и Украйна доведе до рязко покачване на офертите, а купувачите се подготвят за по –нататъшни ограничения на регионалното предлагане.

В началото на 40-та к.с. високо и средновъглеродния фероманган, както и силикоманганът, останаха с непроменени цени. Търсенето на високовъглеродния фероманган бе слабо, заради покритите нужди на клиенти от дългосрочните договори. Търговците на силикоманган отбелязват особена загриженост относно доставките от Индия. Напоследък транспортните разходи са се повишили значително, казват търговци, което кара някои индийски продавачи да се оттеглят, очаквайки скоро да бъдат постижими по-високи цени. Междувременно перспективите за търсене остават несигурни, което кара много търговци в Европа да бъдат предпазливи при резервирането на допълнителни материали от чужбина. В края на седимцата обаче се отчете скок на цените на средновъглеродния фероманган с около 30%. Основните причини бяха засиленото спот търсене и производствените съкращения в Словакия и Украйна.

С почти 11% поскъпнаха и мангановите люспи. До рязкото покачване доведе това, че много търговци се оттеглиха от пазара в очакване на китайските продавачи да се завърнат след края на Златната седмица – национален празник в Китай. 

» всички новини