Новини

Основни дейности

Основни дейности

Относително спокойна 34-та к.с., в очакване на септемврийското завръщане на потребители.

Относително спокойна 34-та к.с., в очакване на септемврийското завръщане на потребители.
Ценовият диапазон за 65-70% феромолибден се разшири, но запази средната си стойност, заради малкото търговци, които търсеха да си набавят материал през седмицата. Участниците на пазара останаха разочавани, защото очакваха по-голямо търсене, но все още няма отчетени повече запитвания. Тъговците очакват материал от Китай, поръчан още през юни-юли, да пристигне в Европа през тази седмица, след няколко забавяния. Този китайски материал може да облекчи част от възходящия натиск върху цените.
Цените на ферониобия отчетоха спад с малко над 1%, тъй като слабият покупателен интерес натежа на нивата на офертите.
Западния клас феротитан поскъпна с почти 3% за изминалата седмица, а руския клас отбеляза повишение на цените с почти 1.5%. И двата пазара са подсилени от ограничено предлагане, а производителите от Обединеното кралство се борят да намерят превоз. На търговец, който обикновено чака 2-3 дни за камион, бе казано, че не успяват да заявят такъв преди 13 септемви. Недостиг на шофьори също оказва влияние на производствените планове, тъй като производителите са затруднени да си набавят скрап. „Цените на скрап в Русия не са се настроили към 15-процентиня данък и производителите не успяват да накарат икономиката да работи.“, каза търговец.
Фероволфрамът не промени цената си през 34 к.с. Спот пазарът е оскъден. Не бяха отчетени нови сделки или оферти, но участниците на пазара са единодушни, че цените са стабилни и очакват тъсенето да се засили през предстоящите седмици. Новината, че китайският производител на фероволфрам JTG е преустановил производството за дейности по лятна поддръжка, може да доведе до повишаване на цените в близко до средносрочен план, ако това значително изостри съществуващите ограничения на доставките.
През миналата седмица цените на ферованадия спаднаха с малко над 1%, като ръст на покупателната активност предизвика конкурентно по-ниски оферти, след продължителен период на слаба търговия. Много ниската активност през юли и август предизвика продавачите да оферират на по-ниски цени и така се задейства този спад.
Мангановите люспи задържаха цената си през изминалата седмица, заради слаб интерес от страна на купувачи.
Цените на високовъглеродният и нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром от 60-64.99% останаха непроменени.Търсенето бе стабилно и производителите продължават да увеличават офертите, но засега купувачите не желаят да правят резервации на това ниво.
Нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром мин.65% отчете поскъпване с 3.7%.
Високо и средновъглеродният фероманган задържаха цените си непроменени, заради затишие в търсенето на материал. Търговците твърдят, че щом се възобнови интересът, цените за незабавните доставки може да се повишат. Бяха изказани предположения за засилено търсене на средно и нисковъглероден фероманган през септември, което може да доведе до недостиг на мангановия материал в Европа.
През 34 к.с. цените на силикоманган останаха непроменени. Индия започна да влияе на пазара, като търговците започнаха да усещат напрежението върху своите акции, което е причина да се породят очаквания, че цените могат да се повишат в близко бъдеще, особено предвид глобалния недостиг на контейнери и високите тарифи за товари.
Феросилицият отчете поскъпване с почти 6%. Запитванията се повишиха след края на летните отпуски, а крайните потребители целят да осигурят материал, предвид затрудненият в доставките през цялата година. Неевропейските цени също се покачват, което допринася за очакванията, че регионалните цени трябва да се повишат, след като „нерегулярното“ търсене се покачи през четвъртото тримесечие.

» всички новини