Новини

Основни дейности

Основни дейности

Ново поскъпване на силикоманган и феросилиций. Феротитанът и ферониобият задържаха цените си стабилни през 41-ва к.с.

Ново поскъпване на силикоманган и феросилиций. Феротитанът и ферониобият задържаха цените си стабилни през 41-ва к.с.

Ново поскъпване на силикоманган и феросилиций. Феротитанът и ферониобият задържаха цените си стабилни през 41-ва к.с.

През 41-ва к.с. бе отчетено ново поскъпване на феромолибдена – с малко над 1%. Интересът за покупки е засилен, а доставките – ограничени. Спот търговията между търговци бе лимитирана, тъй като доставките от Азиатско-Тихоокеанския регион продължават да се сблъскват с логистични проблеми. Двама крайни потребители са отправили запитвания за големи партиди, но не са получили голям брой оферти. В момента малко търговци разполагат с големи количества материал. Участниците на пазара очакват ново поскъпване, причинено от ограничените доставки.

При слабо търсене и оскъден покупателен интерес, ферониобият задържа цените си непроменени. Условията на пазара принудиха търговците да намалят цените на офертите си, отбелязаха участници на пазара, но до финализиране на сделки така и не се стигна.

И западният, и руският клас феротитан останаха с непроменени цени през 41-ва к.с. Причината бе в слабото търсене от страна на производителите на автомобилна стомана. Недостига на полупроводници, проблемите с корабоплаването и сухопътния транспорт нанесоха голяма вреда на автомобилните производители, а това повлия и на търсенето на феротитан.

Фероволфрамът понижи цената си с малко над 2% през изминалата седмица. Търговци от Русия оферираха материал на по-ниски цени от фероволфрамът от Азия. 15-процентното износно мито, което Русия въведе през август, отпада на 15-ти октомври. Очаква се европейският пазар да бъде залят от руски материал и ново поевтиняване на сплавта. Тъй като китайският материал се предлага на по-високи цени от руския, би се оформил двустепенен пазар.

С над 2% поскъпна ферованадият, заради високите цени в Китай и силното търсене в Европа. Повечето участници на пазара смятат, че не предстои драстично поскъпване преди отново да се увеличи стоманопроизводството в Китай през новата година.

С почти 7% поскъпна високовъглеродният ферохром през изминалата седмица, заради засилено търсене, а логистичните проблеми продължават да тревожат търговците. Стоманопроизводителите се опитват да затвърдят доставките за последното тримесечие, като някои вече получиха анулации от доставчици. Офертите за висок клас материал продължават да се покачвт, но липсата на спот търсене запазва цените в края на седмицата.

Нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром минимум 65% поскъпна с над 5%, поради ограничени доставки в Европа. Производителите повишават офертите си, заради органиченията в Азиатско-Тихоокеанския регион. С малки количества сплав от Китай на европейския пазар, търсенето на казахстански, руски и други материали от по-висок клас се повиши, а цените поскъпнаха.

Високовъглеродният фероманган отбеляза скок с почти 10% през изминалата седмица. Основна причина бе производствените съкращения в Европа. Заради тези съкращения производителите избягват да оферират материал на спот база, а предпочитат да осигурят дългосрочните си договори. Доставчиците не са сигурни дали търсенето ще продължи и през следващата година, тъй като дейностите на стоманопроизводствените предприятия са под нарастващ натиск от високите разходи за енергия и суровини.

Средновъглеродният фероманган задържа цените си стабилни, поради слаба активност на пазара. Спот търсенето е оскъдно, заради добре запасените крайни потребители. Докато производствените съкращения могат да намалят доставките на спот база, доставките по дългосрочни договори остават достатъчни за покриване на търсенето, коментират участници на пазара.

Силикоманганът поскъпна с почти 23%, а оферти бяха регистрирани дори на още по-високи нива. Производствените съкращения на два ключови европейски производители доведоха до ограничени доставки на спот база. Купувачи се борят да внесат материал от Индия, но се сблъскват с високи цени за транспорт. Други не успяха да си набавят материал, който да превозят, въпреки отдавна уговорените условия.  

И през 41-ва к.с. бе отчетено поскъпване на феросилиция – с над 5%. Отново причината е ограничените наличности и покачващите се цени на силициев метал. Производители на стомана забелязват повишено търсене от автомобилната индустрия, което се отразява и в търсенето на феросилиций.

Цените на антимона се повишиха в Европа. Това бе в отговор на укрепването на китайския вътрешен пазар, тъй като ограничената наличност и по-високите разходи за суровини покачиха цените. Докато цените на други електронни метали остават стабилни, заради слабо търсене.

Незначително покачване и на цените на мангановите люспи, като основната причина бе поскъпването в Китай и ограничените наличности в Европа.

» всички новини