Новини

Основни дейности

Основни дейности

Ново поскъпване на феросилиция и спад на цените на ферованадия през 37-ма к.с.

Ново поскъпване на феросилиция и спад на цените на ферованадия през 37-ма к.с.

Ново поскъпване на феросилиция и спад на цените на ферованадия през 37-ма к.с.

С по-малко от 1% паднаха цените на феромолибдена през 37-ма к.с. В началото на седмицата имаше множество запитвания от немски стоманопроизводители, но като цяло търсенето беше слабо. Това провокира и конкурентните оферти от страна на продавачите. "Оказва се, че има повече продавачи, отколкото купувачи." - сподели търговец.

От скоро някои производители липсват на спот пазара и вместо това се фокусират върху доставките с дългосрочни контракти.

Цените на ферониобия бяха непроменени, тъй като пазарът остана относително спокоен. Имаше очаквания за спад на цените, заради слабото търсене от страна на крайните потребители, но липсата на търговска активност ги задържа стабилни.

Цените на феротитана бяха балансирани между непрестанно увеличаващото се търсене и повечето руски материал, който се освобождава за спот пазара. Производител коментира, че ще задържат материал в Русия до октомври, когато се очаква правителството да отмени износния данък за този тип материал.

Търговци от Великобритания заявиха, че са отчели стабилно увеличение на запитванията, както за спот сделки, така и за дългосрочни контракти. Въпреки това липсата на полупроводници е натежала на търсенето от европейски стоманопроизводители за автомоблината индустрия. В края на 37-ма к.с. повечето търговци на западния клас феротитан решиха да задъжат материал, заради очакваните ограничения на доставките на скрап до края на годината. Участниците на пазара смятат, че производителите не желаят да поемат много дългосрочни контракти за тази година.

С малко над 1% поевтиня фероволфрама. Цените на офертите бяха намалени, заради достатъчното предлагане. Стоманопроизводителите изпратиха повече запитвания за малки количества материал, но запитвания за големи партиди почти липсваха.

През изминалата седмица ферованадият отчете спад на ценовия диапазон с около 3%. Според някои търговци екологичните ограничения, които Китай налага, за производството на стомана би било причина за производствени ограничения, а това би оказало влияние върху европейския пазар. Участниците на пазара очакват спад в търсенето на ферованадия, макар за момента търсенето да е стабилно. Конкурентните цени на търговците и солидните запаси продължават да понижават цените.

При ценовите диапазони на високо и нисковъглеродния ферохром, както и при високо и средновъглеродния фероманган, нямаше промяна.

За високовъглеродния ферохром бяха изказани предположения, че тазгодишната волатилност на цените е причина за това някои от търговците да предпочитата да сключват спот сделки, търсейки по-висока възвръщаемост.

Нисковъглеродният ферохром и високовъглеродният фероманган не бяха особено търсени през изминалата седмица. Сделки почти не бяха отчитани. Регистрираха се оферти на по-високи от диапазона цени за фероманган, но купувачите не бяха склонни да ги приемат.

Запитванията за силикоманган започнаха да се увеличават. Имаше оферти за стандартен материал на цени над диапазона, но купувачите устояха на тях. Беше отчетен повишен интерес и към специалния клас силикоманган. Заради ограничените доставки на нискофосфорен материал, търговците се бориха за оферти от производители.

Купувачите изпитваха затруднения с вноса на материал от Индия, заради недостига на контейнери.

И през 37-ма к.с. феросилицият поскъпна - с почти 5%. Причината са ограничените доставки в Европа. Скок в цените бележат силициевият метал, както и цените на суровините за производство на метал и сплави.

Един от големите испански производители остави без производство една от пещите си, заради покачващите се цени на електрическа енергия в региона. Участниците на пазара коментираха, че производителите не продават на спот база, заради ограничени наличности и се очаква ново поскъпване.

Антимонът също повиши цените си, като следва тенденцията за поскъпване на материала от Китай. Друга причина на покачването бе и засиленото търсене.

Незначително поевтиняване бележат мангановите люспи. Цените са спаднали с по-малко от 1%.
Голям германски производител на стомана ще проведе търг на 16 септември за над 1000 т. материал, но го е разделил на седем различни търга (партиди), заради ниските складови наличности.

» всички новини