Новини

Основни дейности

Основни дейности

Ново поскъпване на феросилиция и очаквания за движения на цените на някои феросплави след обявената възможност за премахване на руския износен данък.

Ново поскъпване на феросилиция и очаквания за движения на цените на някои феросплави след обявената възможност за премахване на руския износен данък.

Ново поскъпване на феросилиция и очаквания за движения на цените на някои феросплави след обявената възможност за премахване на руския износен данък.
В началото на 36-та к.с. цената на феромолибдена се понижи незначително – с по-малко от 1% - и задържа това ниво. Търсенето на материала е засилено, но солидните доставки от азиатско-тихоокеанския регион, пристигнали през юли и август, посрещнаха този интерес от купувачи.
В края на седмицата обаче бе отчетено значително изчерпване на евтиния материал. Това бе причина офертите на продавачите да бъдат на по-високи тарифи. За момента потребителите не са склонни да приемат тези нива, което и задържа цените на феромолибдена непроменени. Производител коментира, че феромолибденът се „възстановява“ и вече няма „евтини продавачи“.
Слаб покупателен интерес и липсата на спот сделки задържаха цената на ферониобия непроменена през изминалата седмица. Тя е в най-ниския си диапазон от 18 май.
През 36-та к.с. западният клас феротитан остана със стабилни цени. В началото на седмицата производители заявиха, че са получили повече запитвания, но не са склонни да предлагат излишни материали на спот база, поради високите разходи за подмяна на скрап и ограничените наличности в складовете. В края на седмицата те оферираха на горните нива на ценовия диапазон, заради посочените проблеми, като добавиха и забавянето на производствения график, заради COVID-19.
Очакваното поевтиняване на руската сплав, след като правителство на Русия обяви, че отменя 15% експортна такса, въведена през август, е налице. Цените се понижиха с малко над 6%, а някои от руските доставчици възобновиха офертите си към европейските купувачи, в очакване на отмяната на митото. Повечето участници на пазара предполагат, че потенциалното премахване на руския износен данък може да не окаже незабавно въздействие върху цените, тъй като доставчиците все още се борят с високите тарифи за товари и логистичните проблеми.
Фероволфрамът е с непроменена цена от началото на септември, а търсенето му – слабо. Цените на волфрамовият концентрат също са стабилни. Участниците на пазара очакват да видят дали потенциалното намаляване или премахване на руските данъци върху износа на феросплави ще повлияят на посоката на цените в близко бъдеще. Всякакви такива мерки биха могли да доведат до по-голямо предлагане на руски фероволфрам в Европа, което ще облекчи някои ограничения в доставките и потенциално натоварване на цените.
С почти 6% поевтиня и ферованадия. Цените спаднаха, след като слабото търсене през юли и август доведе до известен натиск при продажбите и конкурентни оферти, както и поради понижените цени на китайски материал. Някои участници на пазара очакват глобалното търсене на ферованадий да затихне до края на 2021 г., след решението на Китай да ограничи производството на стомана до нивата през 2020 г.
При засилено търсене, главно от Испания и Италия, високовъглеродният ферохром задържа цената си стабилна. Търсенето започна да се възобновява, като сега някои от крайните потребители започват да отправят запитвания за бързи доставки и доставки за четвъртото тримесечие. Други са намалили перспективите си за търсене за четвъртото тримесечие, но засега цените остават стабилни на фона на недостига. Някои производители оферират на по-високи нива, но ликвидността на пазара поддържа цените.
С малко над 5% поскъпна нисковъглеродният ферохром със съдържание на Cr 60-64.99%. Цената на материал със съдържание на Cr мин. 65% остана непроменена. Основното търсене остава стабилно, а участниците на пазара виждат възможен спад на цените, ако Русия намали или премахне износните мита върху ферохрома. След изявлението за тази възможност, бяха отбелязани и няколко провалени оферти за материал от Азия. За момента спот сделки не се отчитат, като повечето потребители са добре запасени.
Не бяха отчетени промени в ценовите диапазони на високо и средновъглеродния фероманган. Запитванията започнаха да се засилват в западна Европа, но повечето по-големи крайни клиенти разполагат с излишък от запаси.
С малко над 1% поскъпна силикоманганът през 36-та к.с. Запитванията са значително повече, като са главно от Испания и западна Европа. Въпреки това, спот сделките извън Испания и в другите части на Европа са малко.
В началото на изминалата седмица бе отчетен незначителен спад, в цените на феросилиция, но в края й имаше обрат и поскъпване с 1.5%. Още в първите дни на 36-та к.с. офертите на производителите бяха завишени, но купувачите успяваха да устоят. В края й те се примириха с новите нива. Причините за поскъпването са ограничените доставки. Някои търговци предпочитат да не презареждат материал, заради недобрите цени.
С почти 2% поевтиняха мангановите люспи. Офертите бяха на по-ниски нива, следвайки цените в Китай. Участниците на пазара очакват цените да се задържат непроменени, но и да следва потенциално ново поскъпване по-късно през този месец, след следващото заседание на китайския манганов съюз. 

» всички новини