Новини

Основни дейности

Основни дейности

Незначителни понижения на цените на няколко вида ферсопави и скок на цените на мангановите люспи бяха отчетени през 43-та к.с.

Незначителни понижения на цените на няколко вида ферсопави и скок на цените на мангановите люспи бяха отчетени през 43-та к.с.

Незначителни понижения на цените на няколко вида ферсопави и скок на цените на мангановите люспи бяха отчетени през 43-та к.с.

През изминалата седмица феромолибденът не промени цените си, заради слабото спот търсене. Продавачите са фокусирани върху договорите за началото на 2022 г.

С малко над 1% поевтиня ферониобият. Търговец оферира на цени под отчетените ценови равнища, но участниците на пазара твърдят, че тази цена е непостижима за широкия пазар. В момента ферониобият е на най-ниските си нива от края на месец май. Въпреки това, спот търсенето е слабо.

Западният клас феротитан, както и руският, понижиха цените си с около 2%. Както и с други материали, продавачите са съсредоточени върху преговорите за договори за следващата година. Освен това, те предпочитат да задържат наличностите си, вместо да оферират спот търсенията, заради високите цени на скрап и големите производствени разходи.

С около 2% паднаха цените и на фероволфрамът при слабо търсене. Цените на местния пазар в Китай се повишиха, но експортните цени останаха стабилни.

Ферованадият също отчете незначително понижение – с малко над 1%. Причината отново бе липсата на  търсене. Участниците на пазара следят движението на цените в Китай след честите и бързи промени през последните месеци.

Високовъглеродният ферохром задържа цените се непроменени, заради сравнително оскъдното търсене. Доставките също са относително ограничени. Участниците на пазара са фокусирани основно върху договори за първото тримесечие на 2022 г., обезпокоени от възможността проблемите в автомобилния сектор да намалят търсенето на стомана и на сплави през следващата година.

С почти 6% поскъпна нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром мин. 65%. С над 8% поскъпна и материалът със съдържание на хром 60-64.99%. Производителите продължават да покачват офертите си, заради силното търсене в Азия. Някои търговци предлагаха материал на цена значително над отчетените ценови равнища, но купувачите не бяха склонни да приемат сделки на такива нива.

Цените на ниско и високовъглеродния фероманган останаха непроменени през изминалата седмица. Повечето производители на стомана са запасени с високовъглеродната сплав, което е причина за слабото спот търсене. Офертите бяха повишени, заради търг в Полша. Търгът беше завършен на относително висока цена, спрямо други подобни търсения, които обикновено приключват под основните спот нива на пазара.

Запитванията за нисковъглеродния материал са се повишили, заради високите цени на мангановия метал, като основно се търси фероманган със съдържание на въглерод не повече от 1%.

С малко над 1% паднаха цените на силикомангана през 43-та к.с. В началото на седмицата бяха обявени няколко оферти на по-високи цени от тези на отчетените равнища, но сделки не бяха скючени. Търговците се примириха и заради слабото спот търсене, оферираха на по-ниски нива.

Феросилицият и тази седмица задържа цените си непроменени. Ограничените доставки, произтичащи от съкращения на производството, поддържат цените. От друга страна понижаващите се цени на стоманата и непостоянното търсене от страна на производители могат да ограничат по-нататъшния ръст.

Незначително повишение – с по-малко от 1% - бе отчетено при цените на II клас антимон и антимон триоксид. Относително постоянното търсене не успя да задържи цените в Европа непроменени.  Причина за поскъпването са ограничени доставки на концентрат в Китай, в комбинация със спиране на производството при някои производители на метали и високи транспортни разходи.

Скок с почти 10% на цените на мангановите люспи бе отбелязан през 43-та к.с. Участниците на пазара очакват ново покачване, заради търсенето на 1 000 т. от стоманопроизводител, който е бил принуден на премине към спот сделки, заради анулация на доставка от Китай. Европейските наличности са сравнително изчерпани, а доставките оскъдни. Търговци коментрат, че се наблюдава спад на цените на силиция и магнезия в Китай и очакват мангановите люспи да последвате тенденцията, но с новите производствени ограничения, които се очакват през следващия месец, вероятността е малка. 

» всички новини