Новини

Основни дейности

Основни дейности

НАШИЯТ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ

НАШИЯТ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ

На 14.04.2016г на ежегодната леярска среща в гр. Плевен, клъстер " Леярски технологии" направи официално представяне на своя нов партньор- френския производител Aluminium martigny. Предприятието представи  детайлно  своя асортимент от леярски консумативи и оборудване при леене на цветни сплави, включващ:

-  Шлакоотделящи покривни  флюси

-  Дегазиращи флюси 

-  Рафиниращи флюси

-  Разделителни обмазки за кокили

-  Оборудване за анализ на газ в течния метал

-  Дегазиращо оборудване

-  Оборудване за нанасяне на флюси по повърхнините на пеща

 

НАШИЯ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ
НАШИЯ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ
НАШИЯ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ
НАШИЯ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ
НАШИЯ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ
НАШИЯ НОВ ПАРТНЬОР В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНИТЕ СПЛАВИ - ALUMINIUM MARTIGNY, ФРАНЦИЯ

» всички новини