Новини

Основни дейности

Основни дейности

ХХІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “FOUNDRY 2014″

ХХІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  “FOUNDRY 2014″

На 10.04.2014 се проведе ХХІ-та Международна леярска конференция "FOUNDRY 2014"  в Плевен, където клъстер "Леярски технологии" представи разнообразния асортимент от леярски материали и оборудване, които предлага.

 

Специални гости на събитието бяха д-р Амедео Мацон и Анна Мацон, които направиха детайлно представяне на произвежданите от фирма Мацон материали за леярската форма и отделиха специално внимание на спомагателните компоненти, които играят важна роля за качественото изработване на една отливка-ипрегнатори, уплътнителни шнурове, разделителни покрития, добавки за сместа и т.н.

» всички новини