Новини

Основни дейности

Основни дейности

Драстично повишение на цените на феросилиция и мангановите люспи през 39-та к.с.

Драстично повишение на цените на феросилиция и мангановите люспи през 39-та к.с.

Драстично повишение на цените на феросилиция и мангановите люспи през 39-та к.с.

Ценовите равища на феромолибдена се стопиха с почти 4% през изиналата седмица. Основните причини за понижените оферти на търговците са слабия интерес от страна на купувачи и ниските цени на молибденов оксид. Някои участници на пазара бяха объркани от разминаващите се цени, като отбелязаха, че е трудно да се набави на спот база материал с 65-70% съдържание на молибден. Търговец коментира, че всеки разполага с малки количества от 5-10 т., но не всеки може да предложи 24 т., което прави офертите за по-малки количества по-конкурентни.

Ферониобият отбеляза незначителен спад в цените си през 39-та к.с. Участниците на пазара следят за индикации за понижаване на ценике, следвайки значителния спад на ферованадия. Някои стоманопроизводители могат да използват ферониобий или ферованадий за производството си, а понижените цени на ферованадий може да означава, че част от тези потребители ще започнат да купуват по-евтини материали. Засега слабата търговия не дава знаци за спад на цените.

Феротитанът и фероволфрамът задържаха цените си стабилни през 39-та к.с. Производителите на западен клас феротитан оферират на високите нива на ценовите равнища, заради високите цени на скрап. Производители от Великобритания се борят да си набавят запаси от скрап, както и транспорт за дългосрочните договори, а кризата бе причинена от недостига на шофьори. За стабилните цени на фероволфрам причината бе очакваната отмяна на руския експортен данък през октомври. Резултатите бяха, че пазарък е наводнен от конкурентни оферти на продавачи, които се опитват  да продават материал преди предстоящия спад на цените.

С почти 7% паднаха цените на ферованадия, като от началото на август нивата са намалели с около 1/3 от себестойността си. Причината – резкия спад на цените в Китай. Тази седмица вътрешните и износните цени на ферованадий в Китай рязко спаднаха след ограничението на потреблението на енергия за производството на неръждаема стомана. Това допринесе за негативното настроение сред европейските търговци, които очакват глобалното търсене на ферованадий да остане слабо до четвъртото тримесечие.

Високовъглеродният ферохром поскъпна с над 3% през изминалата седмица. Спот активността остава слаба, преобладават преговорите за дългосрочни договори. Търсенето на материал от стоманопроизводителите е стабилно, а транспортът все още е проблем.

Също с над 3% поскъпна и нисковъглеродният ферохром със съдържание на хром мин. 65%, поради повишените продукционни разходи. Материал със съдържание на хром 60-64.99% остана с непроменени цени. Енергийните рестрикции в Китай са причините за повишените оферти в Европа и са повод за притеснения относно регионалните доставки. Покачващите се цени на газта може също да окажат влияние върху цените в Европа за сплав с високо съдържание на хром.

През 39-та к.с. с над 6% поскъпна високовъглеродният фероманган. Бяха регистрирани оферти на нива над ценовите равнища, до които доведоха повишените цени в Китай. Предложенията обаче не бяха приети от купувачите, което означава, че те все още разполагат със запас от материала.

Силикоманганът и средновъглеродният фероманган останаха с непроменени ценови равнища. Цените на мангановия метал продължават да се покачват, което означава, че предприятията, които могат да го заменят, ще проявят интерес към средновъглеродния фероманган, а интересът към нисковъглеродната спалв също се е повишил.

С над 36% поскъпна и феросилицият, а офертите продължават да са над ценовите равнища. Продукционните разходи, високите цени на газта и енергийните рестрикции в Китай продължават да ограничават производството. При това сделките са малобройни, а повечето търговци правят равносметка на последните събития и очакват по-нататъшни повишения в близко бъдеще, заради широко разпространените енергийни ограничения.

Цените на антимона се задържат на най-високото си ниво от девет години, с недостиг на доставки в Китай и проблеми с корабоплаването, компенсирани от по-ниското търсене в Европа.

Поскъпване и на мангановите люспи – с 16% - бе отбелязано през 39-та к.с., заради притесненията за доставките в Европа от Китай.

» всички новини