Новини

Основни дейности

Основни дейности

ANKIROS 2018 - НОМЕРА НА ЩАНДОВЕ НА ПАРТНЬОРИ НА ТЕЛЕМАТ

ANKIROS 2018 - НОМЕРА НА ЩАНДОВЕ НА ПАРТНЬОРИ НА ТЕЛЕМАТ
  • СМЕСОПОДГОТОВКА И РЕГЕНЕРАЦИЯ НА БЕНТОНИТОВИ СМЕСИ  SIMPSON TECHNOLOGIES Hall 3, stand B 150
  • ДРОБОМЕТНИ МАШИНИ ALJU, SPAIN -HALL 6 - D120
  • ВИБРООБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕЯРНИ VIBROTECH, SPAIN- HALL 6-D120
  • ЛЕЯРСКИ КОФИ И СИСТЕМИ ЗА НАБИВАНЕ НА ОГНЕУПОРИ ПО ДЪНОТО И СТЕНИТЕ НА ИНДУКЦИОННАТА ПЕЩ - IDEAL FOUNDRY SOLUTIONS, TURKEY - HALL 6- D120
  • СМЕСИТЕЛИ И СИСТЕМИ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ХИМ.ВТВЪРДЯВАЩИ СЕ СМЕСИ  OMEGA SINTO - HALL 3; B-150/A-150
  • ИНДУКЦИОННИ ПЕЩИ  EGES, TURKEY -Hall -3 stand no D100

» всички новини