Новини

Основни дейности

Основни дейности

60-годишен юбилей на ИМЛТехнологии АД

60-годишен юбилей на ИМЛТехнологии АД

На 18.10.2018г. ИМЛТехнологии АД, отпразнува своя 60-ти юбилей. Събитието се проведе в Стара Загора, заедно с ежегодната леярска среща, организирана от Българската браншова камара по машиностроене, на която домакини бяха Прогрес АД.

Изпълнителният директор на старозагорския чугунолеярен завод, Славин Янакиев, представи развитието на Прогрес през годините, както  и трудностите, които срещат, валидни и актуални за целия машиностроителен бранш.

Специален гост на срещата бе инж. Манол Манолов, автор  на "Наръчник по леене на цветни метали и сплави".

Изпълнителния директор на ИМЛТехнологии, инж.Милко Миланов, също разказа за историята на основаването на института и неговата минала и настояща дейност.

 

ИМЛТ- София  е приемник на секция "Металолеене", създадена в рамките на тогавашния Централен институт по машиностроене като самостоятелно звено.Като самостоятелна единица Институтът се обособява през 1971 г. В рамките на действащото в този период ДСО Металолеене, сътрудниците на института осъществяват научно-техническо обслужване и внедрителска дейност в леярните в страната. След 1997 г. институтът е приватизиран. Понастоящем същият е акционерно дружество, като основната му дейност се свежда до:

- разработване и производство на спомагателни леярски материали;
- разработване и внедряване на технологии за получаване на различни леярски сплави и изделия от тях;
- производство на малки серии сложни по конфигурация и състав отливки от черни сплави;
- технически консултации
- информационна дейност;
- учебна дейност - подготовка на специалисти за леярското производство;
- търговска дейност - доставка на дефицитни за металолеенето суровини и съоръжения

Институтът разполага с модерно оборудване за формоване на химически-втвърдяващи се смеси ( фуран) - смесител с непрекъснато действие, както и механична регенерация, индукционна пещ с вместимост 200кг течен метал. Предприятието притежава лаборатория  за анализ на химически състав, изпитване на твърдост и якост на опън.На 18.10.2019

 

 

» всички новини